Feeds:
Berichten
Reacties

Boomkap

In het AD staat te lezen dat bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 21 bomen moeten worden gekapt om ruimte te maken voor een nieuwe ingang.

Onbegrijpelijk

Het Rijksvastgoedbedrijf legt uit dat de ingang aan de Bezuidenhoutseweg niet kan worden gebruikt vanwege verkeers-en veiligheidsredenen. De entree moet aan het Prinses Irenepad komen en om daarvoor ruimte te maken moeten daar de bomen verdwijnen.

Een onbegrijpelijk voornemen, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. “Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”

Er worden weer 21 bomen gekapt ‘Dit is het slechtste wat je kunt doen’

AD 07.12.2018 Tijdens de verbouwing van het Binnenhof verhuist de Tweede Kamer naar de Bezuidenhoutseweg en daar moeten dan 21 bomen gekapt worden. Dit plan is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Partij voor de Dieren en de Bomenstichting: “Hier verstenen is het slechtste wat je kunt doen.”

In het AD staat te lezen dat bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 21 bomen moeten worden gekapt om ruimte te maken voor een nieuwe ingang.

AD 18.01.2019

Onbegrijpelijk

Het Rijksvastgoedbedrijf legt uit dat de ingang aan de Bezuidenhoutseweg niet kan worden gebruikt vanwege verkeers-en veiligheidsredenen. De entree moet aan het Prinses Irenepad komen en om daarvoor ruimte te maken moeten daar de bomen verdwijnen.

Een onbegrijpelijk voornemen, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. “Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”

Verstenen

Ook de Partij voor de Dieren vindt het een slecht idee om de bomen nu juist uit dit gebied te verwijderen. “Hittestress en wateroverlast nemen snel toe door het veranderende klimaat. Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen”, betoogt Tweede Kamerlid Christine Teunissen. “Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.”

PvdD-raadslid Robin Smit wil van het Haagse college horen waarom de bomen worden gekapt en niet worden verplant. Hij wil dat het groene karakter wordt behouden en er nieuwe bomen worden teruggeplant.

Lees ook:

Wanneer begint de renovatie van het Binnenhof en wat gaat er gebeuren?

Het is al een tijdje bekend dat het Binnenhof toe is aan een flinke renovatie.

Bomen verdwijnen vanwege verhuizing Tweede Kamer

OmroepWest 07.12.2018 Twintig bomen bij het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dreigen tegen de vlakte te gaan. Reden is de tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer naar het ministerie vanwege de verbouwing van het Binnenhof. De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag, de PvdD-fractie in de Tweede Kamer en de Bomenstichting maken zich zorgen.

De bomen verdwijnen om plaats te maken voor de bouwplaats en de nieuwe ingang van het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf is de kap van de bomen noodzakelijk.

‘We hebben uitvoerig onderzoek gedaan maar de ingang van het Kamergebouw kan niet ergens anders gemaakt worden’, zegt hij. ‘De Tweede Kamer krijgt jaarlijks te maken met driehonderdduizend bezoekers en die bezoekers kunnen we niet op een andere plek veilig binnen krijgen.’

Bomenstichting

Clara Visser van de Bomenstichting snapt hier niets van. ‘Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes’, zegt ze. ‘Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren.’

Ook de PvdD in Den Haag is ‘not amused’.  Volgens de partij is onvoldoende aangetoond dat de kap noodzakelijk is. ‘Dit college heeft gezegd kapvergunningen strenger te zullen toetsen, maar daar blijkt niets van’, zegt Robin Smit van de PvdD. ‘Ik krijg graag tekst en uitleg over waarom deze groene oase wordt opgeofferd.’ De partij heeft schriftelijke vragen gesteld.

Klimaatsverandering

PvdD-Tweede Kamerlid Christine Teunissen vindt dat het Rijksvastgoedbedrijf onvoldoende rekening houdt met de klimaatsverandering. ‘Hittestress en wateroverlast nemen in rap tempo toe door het veranderende klimaat’, zegt ze. ‘Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen. Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.’

Volgens de Rijksgebouwdienst is er een zorgvuldige afweging gemaakt. ‘We hebben gedegen onderzoek naar de bomen laten doen en uit dat onderzoek is gekomen dat de bomen gekapt kunnen worden’, stelt de woordvoerder. ‘Het gaat bijvoorbeeld niet om monumentale bomen. We hebben ze bovendien laten taxeren en geld in het bomenfonds van de gemeente gestort, zodat er nieuwe bomen terug kunnen komen.’

Meer over dit onderwerp: BOMEN TWEEDE KAMER VERHUIZING PARTIJ VOOR DE DIEREN BOMENKAP

Hier moet de ingang van de tijdelijke Tweede Kamer komen. © Google Streetview

Bomenkap bij tijdelijke Tweede Kamer is ‘het slechtste wat je kunt doen’

AD 06.12.2018 Het plan om 21 bomen te kappen om ruimte te maken voor de ingang van de tijdelijke Tweede Kamer, is volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij de Partij voor de Dieren en de Bomenstichting. ,,Hier verstenen is het slechtste wat je kunt doen.”

Tijdens de verbouwing van het Binnenhof verhuist in de zomer van 2020 de Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Volgens het rijksvastgoedbedrijf kan de ingang om verkeers- en veiligheidsredenen echter niet aan die kant komen. De entree moet komen aan het Prinses Irenepad en de bomen die daar staan moeten daarom verdwijnen.

Een onbegrijpelijk voornemen, vindt Clara Visser van de Bomenstichting. ,,Het gebouw is werkelijk omsingeld door toegangsroutes. Aan de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan zijn zeeën van ruimte om een ingang te realiseren. Het rijksvastgoedbedrijf weet echter net de plek te kiezen waar tientallen bijzondere moerascipressen staan.”

Ook de Partij voor de Dieren vindt het een slecht idee om de bomen nu juist uit dit gebied te verwijderen. ,,Hittestress en wateroverlast nemen in rap tempo toe door het veranderende klimaat. Verstenen tussen het Centraal Station en de Utrechtsebaan is het slechtste wat je nu kunt doen”, betoogt Tweede Kamerlid Christine Teunissen. ,,Het kabinet zou moeten inzetten op meer groen rondom het tijdelijke Kamergebouw.”

PvdD-raadslid Robin Smit wil van het Haagse college horen waarom de bomen worden gekapt en niet worden verplant. Hij wil dat het groene karakter wordt behouden en er nieuwe bomen worden teruggeplant.

Advertenties

Treurwilg op de Populierlaan in Rijswijk – Sander Boom

Geknakte treurwilg omgetoverd in boomkunst

AD 16.11.2018 De geknakte enorme treurwilg op de Populierlaan in Rijswijk is omgetoverd in een houten kunstwerk. Boombeeldhouwer Sander Boom (echt waar!) heeft  de dierenfiguren in de bast gisteren afgerond. De buurt is laaiend enthousiast.

Sander Boom uit Vaassen is begonnen met woodcarven in 2007. Op het NK Woodcarving in 2008 valt hij in en in 2009 wordt hij Nederlands Kampioen Sculptuurzagen © AD

Dat merkte Boom de afgelopen dagen tijdens zijn werk ook. ,,Als mensen je koffie komen brengen dan weet je dat het goed zit”, zegt de Gelderse kunstenaar lachend.

De prachtige treurwilg verloor een paar weken geleden in de storm een grote tak. ,,De tweesprong die de boom had, was een één tak geworden”, zegt Boom. Omdat de treurwilg op een pleintje ligt met een speelplaatsje erbij was het behoud van de boom onveilig voor de omgeving. ,,De overgebleven tak zou op het speelplaatsje of de huizen kunnen vallen.”

Sander Boom uit Vaassen is begonnen met woodcarven in 2007. Op het NK Woodcarving in 2008 valt hij in en in 2009 wordt hij Nederlands Kampioen Sculptuurzagen © Sander Boom

Omdat de boom zo typerend is voor de buurt, wilde de gemeente hem op een of andere manier behouden. ,,Hij is niet tot z’n enkeltjes afgezaagd, maar er is zo’n drie meter blijven staan”, zegt een dankbare buurtbewoner.

AD 17.11.2018

Niet-klimbaar

De gemeente heeft vervolgens Sander Boom van Boomwoodcarving gevraagd van het restant een kunstwerk te maken. ,,Dat is wat wij doen”, zegt Boom. ,,We zijn gaan sparren over wat we ervan konden maken. Dan neem je mee dat er een speelplaatsje bij is, overweeg je dat het veilig en niet-klimbaar moet zijn en zo kwamen we op de dierenfiguren.”

AD 30.10.2018

Nieuwe plek

De vier beeldbepalende iepen van ongeveer tachtig jaar oud op de Sportlaan, worden verplant naar de groenzone aan de overkant van de weg. De bomen gaan zonder kluit naar hun nieuwe plek. Deze ‘kluitloze’ methode van verplanten is uniek voor Nederland.

De iepen kunnen niet, zoals dat meestal gebeurt, met kluit en al worden verplant. De wortels zijn namelijk vergroeid met kabels en leidingen in de grond. De bomen worden daarom zonder kluit verplaatst. Hiervoor wordt eerst de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen. Daardoor wordt het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm verkleind. Deze ‘kluitloze methode’ van verplanten is succesvol in het buitenland toegepast. Maar hij werd nog niet eerder gebruikt voor grote bomen in Nederland.

De Nationale Bomenbank gaat de klus uitvoeren. Daarvoor wordt groot materieel ingezet. Een van de grootste mobiele telescoopkranen van Nederland wordt gebruikt om de bomen van de ene kant naar de andere kant van de Sportlaan te hijsen.

De iepen blijven in de buurt omdat het lastig is ze over lange afstanden te transporteren. Ook noemt de gemeente ze ‘beeldbepalend’ voor de Sportlaan. Bovendien is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving terug te zetten. Hier zijn zeewind, windrichting, grond en grondwaterspiegel gelijk.

De verhuizing is nodig vanwege de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen. Omdat de bomen zo groot zijn, is het lastig om ze te vervoeren.

Daarom werd gekozen voor een nieuwe plek in de buurt. Ook omdat de iepen juist voor de Sportlaan beeldbepalend zijn. Daarnaast is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel hetzelfde zijn.

De iepen kunnen niet volgens de traditionele methode, met grondkluit , worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom verplant zonder grond tussen de wortels.

Deze methode is al eerder succesvol in het buitenland toegepast, maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland. De Nationale Bomenbank gaat dit nu voor het eerst aan de Sportlaan uitvoeren.

AD 30.10.2018

Aanpak knelpunten o.a. veiligheid

De Sportlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag gaan op de schop. De wegen worden verkeersveiliger, er komt meer ruimte voor de fiets en er komen meer bomen.

De herinrichting is onderdeel van een uitgebreide aanpak van de knelpunten op de route tussen Kijkduin en het Hubertusviaduct: de Noordwestelijke Hoofdroute. In overleg met omwonenden en de Fietsersbond zijn alle onveilige punten op een rij gezet.

Sportlaan

De Sportlaan wordt helemaal opnieuw ingericht. Aan de kant van de huizen komt een ventweg met ruimte voor fietsers richting Kijkduin en aan de overkant een vrijliggend fietspad in tegenovergestelde richting. Als gevolg van de herinrichting worden er zo’n tweehonderd bomen langs de Sportlaan vervangen. Er komen in totaal een kleine driehonderd bomen terug.

Er komen rotondes op de kruisingen met de De Savornin Lohmanlaan, de Daal en Bergselaan en de Kwartellaan, waar de Sportlaan overgaat in de Segbroeklaan. De Sportlaan krijgt een ventweg (parallelweg) aan de kant van de huizen. Zo wordt een veilige route voor fietsers gemaakt. Deze ventweg is ook voor auto’s van en naar de inritten, zijstraten en parkeerplaatsen. Hierdoor wordt het bestemmingsverkeer gescheiden van het doorgaande verkeer.

  • Wordt de doorstroming van het verkeer niet belemmerd in de nieuwe situatie?De rotondes zorgen voor een goede doorstroming. Ook zorgen wij voor genoeg ruimte bij de verkeerslichten. Maar in de nieuwe situatie kunnen ook files ontstaan, vooral in de spits. Net zoals nu het geval is.
  • Blijven de fietsstroken op de Sportlaan?Fietsers richting het centrum krijgen een apart fietspad langs de Sportlaan aan de kant van de groenzone (Haagse Beek). Aan de kant van de huizen van de Sportlaan wordt een ventweg aangelegd. Hier kunnen fietsers gescheiden rijden van de doorgaande weg.

zie ook: Vertraging bomenkap Haagse Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan

Rijmond van der Pot op de Sportlaan bij een van de vier 80-jarige iepen. ,,Het zijn mooie goede iepen en daardoor zijn ze goed verplantbaar.” © Frank Jansen

Help, de iepen vliegen straks door de lucht!

AD 30.10.2018 Het verplanten van vier 80-jarige iepen langs de Sportlaan in Den Haag wordt volgende maand een operatie van superlatieven. Niet eerder is de beoogde verplantingsmethode op deze schaal toegepast. En dan gebeurt dat ook nog eens met zeer oude bomen. Eén van de iepen zal zelfs 69 meter door de lucht ‘vliegen’.

Doel van de operatie is om de vier ‘echte Haagse iepen’ zoals gemeentelijk bomenexpert Rijmond van der Pot ze noemt, een nieuwe, toekomstbestendige plek te geven. Niet ver van waar ze nu staan, min of meer aan de overkant van de Sportlaan.

Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Van der Pot is al drie jaar bezig met de voorbereidingen. Hij werkt samen met de Nationale Bomenbank, die de daadwerkelijke verhuizing doet, en met de projectmanagers die de Sportlaan en omgeving een ingrijpend nieuw uiterlijk geven. Eind november is het D-Day voor alle betrokkenen. Dan zullen de gigantische bomen met behulp van een van de grootste hijskranen van Nederland één voor één door de lucht naar hun nieuwe plek ‘vliegen’. De bijzondere operatie gaat twee weken duren.

Bijzondere iepen langs Haagse Sportlaan worden op ‘unieke manier’ verplant

OmroepWest 30.10.2018 Vier oude iepen die langs de Haagse Sportlaan staan, worden binnenkort verplaatst. Volgens de gemeente Den Haag gebeurt dat op een ‘unieke wijze’. De bomen van tachtig jaar oud moeten weg omdat op hun plek een ventweg wordt aangelegd. Op verzoek van de buurt én omdat ze zo bijzonder zijn, worden ze verplaatst naar de groenzone langs de Haagse Beek, aan de overkant van de weg.

De iepen kunnen niet, zoals dat meestal gebeurt, met kluit en al worden verplant. De wortels zijn namelijk vergroeid met kabels en leidingen in de grond. De bomen worden daarom zonder kluit verplaatst. Hiervoor wordt eerst de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen. Daardoor wordt het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm verkleind. Deze ‘kluitloze methode’ van verplanten is succesvol in het buitenland toegepast. Maar hij werd nog niet eerder gebruikt voor grote bomen in Nederland.

De Nationale Bomenbank gaat de klus uitvoeren. Daarvoor wordt groot materieel ingezet. Een van de grootste mobiele telescoopkranen van Nederland wordt gebruikt om de bomen van de ene kant naar de andere kant van de Sportlaan te hijsen. De iepen blijven in de buurt omdat het lastig is ze over lange afstanden te transporteren. Ook noemt de gemeente ze ‘beeldbepalend’ voor de Sportlaan. Bovendien is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving terug te zetten. Hier zijn zeewind, windrichting, grond en grondwaterspiegel gelijk.

Wortels geamputeerd

De gemeente is de klus al twee jaar aan het voorbereiden. In 2016 is aan twee kanten van de iepen een deel van de wortels geamputeerd. In sleuvel zijn vervolgens schermen geplaatst die ervoor moesten zorgen dat nieuwe wortels niet meer buiten de ‘kluit’ konden komen. Het stuk grond binnen de schermen is geïnjecteerd met voeding om nieuwe wortels extra te laten groeien, en ook is een speciale laag met voeding voor de boom aangebracht.

De kroon van de iepen wordt voor de verplanting teruggesnoeid van twintig naar ongeveer veertien meter. Na het verplanten worden de iepen de eerste jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze tegen een storm kunnen. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.

Haagse Beek

Voordat de iepen kunnen worden verplant moet er plaats worden gemaakt op de nieuwe plek in de groenzone langs de Haagse Beek. Die krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt verbreed en er komt meer variatie in beplanting. Door achterstallig onderhoud staan er weinig gezonde bomen. De slechte bomen worden nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen.

Na 5 november wordt er begonnen met het kappen van de bomen in de plantvakken waar de iepen naar toe worden verplaatst. Vanaf 19 november start het verplanten van de iepen. Dit duurt ongeveer twee weken.

Meer over dit onderwerp: IEPEN SPORTLAAN KLUIT VERPLANTEN

Oude iepen Sportlaan worden op een unieke manier verplant

Den HaagFM 30.10.2018 Vier beeldbepalende iepen van ongeveer tachtig jaar oud op de Sportlaan, worden verplant naar de groenzone aan de overkant van de weg. De bomen gaan zonder kluit naar hun nieuwe plek. Deze ‘kluitloze’ methode van verplanten is uniek voor Nederland.

De verhuizing is nodig vanwege de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen. Omdat de bomen zo groot zijn, is het lastig om ze te vervoeren. Daarom werd gekozen voor een nieuwe plek in de buurt. Ook omdat de iepen juist voor de Sportlaan beeldbepalend zijn. Daarnaast is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving te verplanten, waar de omstandigheden zoals zeewind, windrichting, de grond en grondwaterspiegel hetzelfde zijn.

De iepen kunnen niet volgens de traditionele methode, met grondkluit , worden verplant vanwege de aanwezige kabels en leidingen waarmee de wortels zijn vergroeid. De bomen worden daarom verplant zonder grond tussen de wortels. Deze methode is al eerder succesvol in het buitenland toegepast, maar nog niet eerder bij zulke grote bomen in Nederland. De Nationale Bomenbank gaat dit nu voor het eerst aan de Sportlaan uitvoeren.

Nieuw Land in Flevoland het nieuwe Nationale park

De natuurgebieden de Oostvaardersplassen, het Markermeer, de Marker Wadden en de Lepelaarplassen vormen vanaf maandag officieel een Nationaal park.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag 01.10.2018 bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan.

Schouten ziet de mogelijkheden van het park: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Andere Nationale parken in Nederland zijn bijvoorbeeld De Biesbosch, De Weerribben-Wieden, De Sallandse Heuvelrug en De Loonse en Drunense Duinen.

Geschiedenis van Flevoland

 

Het nieuwe nationale park Nieuw Land in Flevoland.

Nationaal Park Nieuw Land is het product van het grootste inpolderingsproject aller tijden; het Zuiderzeeproject! Waar eerst alleen maar water was, is nu een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied ontstaan met een groeiend aantal inwoners. 

Lees meer over de geschiedenis van Flevoland

Over het gebied

Nationaal Park Nieuw Land laat zien waar Nederland groot in is. Door mensenhanden uit water gemaakt. Vervolgens kreeg de natuur de ruimte met prachtige en unieke natuurgebieden als resultaat. Langs de centraal gelegen Oostvaardersdijk strekt de historie van dit gemaakte land zich uit. Er bestaat geen ander nationaal park binnen of buiten Nederland met dit zelfde verhaal.

De Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen en hun omgeving, Marker Wadden en het Markermeer vormen Nationaal Park Nieuw Land.

De internationale natuurwaarden zijn enorm, er is veel te zien en er zijn genoeg avonturen te beleven. Nieuw Land wordt verder uitgebreid en versterkt door natuurlijke verbindingen met de omringende natuur. Met de Marker Wadden, het jongste natuurgebied ter wereld, wordt het een nog groter vogelparadijs dan het nu al is.

Zo bundelen vier grote natuurgebieden in Flevoland hun krachten.

Nationaal Park Nieuw Land is een initiatief van de provincie Flevoland. Samen met Stichting Het Flevo-landschap, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, Gemeente Almere, Gemeente Lelystad en Rijkswaterstaat beheren en ontwikkelen zij dit weidse natuurgebied.

Omdat Nieuw Land zich blijft ontwikkelen, is ieder bezoek een verrassing. Elke keer is de natuur anders en ontstaan andere manieren om haar te beleven. Dit maakt Nieuw Land anders dan alle andere (inter-)nationale parken.

Waar instandhouding en continuïteit vaak de boventoon voeren bij nationale parken, voeren verandering en avontuur de boventoon bij Nieuw Land. Dit is het kompas voor de ontwikkeling van Nieuw Land tot Nationaal Park van Wereldklasse.

Lepelaarplassen
De Lepelaarplassen is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. De Lepelaarplassen is een gebied dat rijk is aan vogels en heeft een Natura 2000-status. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. De Lepelaarplassen behoort tot de mooiste plekjes van Flevoland. Hier zijn ruim tweehonderd soorten vogels waargenomen.

Een van de onderdelen, de Natte Graslanden, is een broedgebied voor moerasvogels, weidevogels en eenden. Lepelaars en reigers jagen in de ondiepe greppels en plassen en in de Kwelzone langs de dijk op kleine visjes. Er overwinteren veel ganzen op de Lepelaarplassen.

Meer informatie over Nationaal Park Nieuwland;

https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl

Meer voor Nationaal park Nieuw Land Flevoland

Dossiers – Nationaal Park Nieuw Land – Provincie Flevoland

Nationaal Park Nieuw Land – Het Flevo-landschap – Flevo-Landschap.nl‎

o   Natuurbehoud Projecten

o   Natuur Dichtbij

Nationaal Park Nieuw Land

Flevoland heeft met Nieuw Land nationaal park in huis

Flevoland krijgt 21ste nationale park van Nederland

Lelystad – Nieuw Land is nu officieel nationaal park

Nationaal Park Nieuw Land – Het Flevo-landschap

Flevoland heeft met Nieuw Land nationaal park in huis – De Stentor

Flevoland heeft met Nieuw Land nu ook een nationaal park | NOS

Flevoland krijgt 21ste nationale park van Nederland – NRC

Verslaggever Marvin Hop over het Nationaal park Nieuw Land

Flevoland krijgt Nationaal Park

Provincie Flevoland – Nationaal Park Nieuw Land

Stem ook voor het Nieuwe Nationale Park Nieuwland! (video)

Nationaal ParkNieuw Land

Omroep Flevoland – Nieuws – “Plan Nationaal Park Nieuw Land

Nieuw Land nu officieel Nationaal park

park nieuwland vlaardingen

nationaal park flevoland

nationaal nieuw land

oostvaardersplassen

natuurgebied lelystad

marker wadden

nationaal park oostvaardersplassen

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag – deel 3

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag een goed plan ????

zie ook: Zienswijze Vrienden op Internationaal Park

zie ook: Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag

zie ook: Parkplan moet gewoon van tafel!

zie ook: Beslis mee over verbeteringen Haagse Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

zie ook: Wedstrijd verkiezing Haags duingebied tot nieuwe Nationale Park

Flevolands Nieuw Land nu officieel Nationaal park

NU 01.10.2018 De natuurgebieden de Oostvaardersplassen, het Markermeer, de Marker Wadden en de Lepelaarsplassen vormen vanaf maandag officieel een Nationaal park.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: “Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Andere Nationale parken in Nederland zijn bijvoorbeeld De Biesbosch, De Weerribben-Wieden, De Sallandse Heuvelrug en De Loonse en Drunense Duinen.

Lees meer over: Oostvaardersplassen natuur

Ook de Oostvaardersplassen maken deel uit van het nieuwe park.

Ⓒ ANP

Nieuw Land nu officieel Nationaal park

Telegraaf 01.10.2018 Telegraaf 01.10.2018 Nederland heeft er officieel een Nationaal park bij: Nieuw Land in Flevoland. De natuurgebieden de Oostvaardersplassen, het Markermeer, de Marker Wadden en de Lepelaarsplassen vormen gezamenlijk het nieuwe Nationaal park. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: „Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders.”

Andere Nationale parken zijn bijvoorbeeld De Biesbosch, De Weerribben-Wieden, De Sallandse Heuvelrug en De Loonse en Drunense Duinen.

Bekijk meer van; parken natuur flevoland

Nederland heeft er een nationaal park bij

AD 01.10.2018 Nederland heeft er officieel een nationaal park bij: Nieuw Land in Flevoland. De natuurgebieden de Oostvaardersplassen, het Markermeer, de Marker Wadden en de Lepelaarsplassen vormen gezamenlijk het nieuwe Nationaal park.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte vandaag bekend dat zij Nieuw Land die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: ,,Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders”.

Andere Nationale parken zijn bijvoorbeeld De Biesbosch, De Weerribben-Wieden, De Sallandse Heuvelrug en De Loonse en Drunense Duinen.

Nieuwsbrief
Beste lezer,

De gemeente Den Haag geeft ieder kwartaal, bij het wisselen van de seizoenen, de Bomennieuwsbrief uit met wetenswaardigheden over bomen en boomprojecten in Den Haag.

Veel leesplezier met deze herfsteditie!

 

Koekamp kastanje kanshebber Boom van het Jaar
Velen van u vonden het al de mooiste boom van Den Haag. Maar wordt de Koekamp kastanje ook de Mooiste boom van Nederland?

Uit ruim 265 enthousiaste, emotionele, historische verhalen heeft een vakjury per provincie een boom genomineerd. Helpt u deze bijzondere kastanje aan deze eervolle titel met uw stem? Lees het verhaal van deze mooie boom en hoe u kunt stemmen.

Lees verder  ›

 

Aanpak onveilige populieren
Begin september is bekendgemaakt dat in Den Haag een flink aantal populieren in slechte staat is.

Uit onderzoek is gebleken dat van de 6.000 Haagse populieren er nu zo’n 2.200 onveilig zijn. Lees meer over de aanpak van deze bomen.

Lees verder  ›

 

Start plantseizoen voor de deur
Alle voorbereidingen zijn alweer getroffen om dit najaar in korte tijd ruim 800 bomen te planten.

De nieuwe aanplant komt op plekken waar bomen gekapt moesten worden omdat ze dood of onveilig waren geworden. Een flinke operatie waar veel bij komt kijken.

Lees verder  ›

 

Bomen langs de Scheveningseweg
Er is al veel aandacht in de media geweest voor dit project. Vooral de kap van de bomen langs de Scheveningseweg leidde tot veel beroering.

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de nieuwe tramlijn in volle gang. In dit artikel zetten we nog even de feiten voor u op een rij.

Lees verder  ›

 

Droogte van de afgelopen zomer
Deze zomer was de warmste en droogste zomer die ooit is gemeten.

Begin juli was de bodem in Den Haag al zo droog dat niet alleen de jonge bomen extra water nodig hadden maar ook de bomen die er al een paar jaar stonden. Lees hier hoe Hagenaars en hoveniers aan de slag gingen!

Lees verder  ›

 

Wandel mee en ervaar het mooie groen in Den Haag
Het Haagse groen is zo mooi en veelzijdig. We nodigen u graag uit om de Haagse bossen, parken, duinen en landgoederen te ontdekken.

We organiseren voor jong en oud allerlei wandelingen in het groen. Met zoveel keus zit er vast een wandeling voor u bij.

Lees verder  ›

 

http://www.hethaagsegroen.nl
Op http://www.hethaagsegroen.nl.leest u alles over het groen in Den Haag en de Haagse stadsnatuur. Hoe houden we het groen, hoe krijgen we het groener en wat kunt u zelf doen in onze mooie, groene stad achter de duinen?

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste verhalen en laatste ontwikkelingen in het groen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Het Haagse Groen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Bomen voor de toekomst’ via de website!

Bomen voor de toekomst

Slechte staat populieren

De  bomen zijn zo oud dat ze aan het aftakelen zijn. En dat brengt het gevaar van afbrekende takken met zich mee. ,,Dit veiligheidsrisico is voor de gemeente onaanvaardbaar”, schrijft de wethouder in een brief aan de Haagse raad.

Telegraaf 06.09.2018

De afgetakelde populieren staan op vele plekken in de stad, zoals in parken en plantsoenen. Maar ook langs lanen, straten en bij parkeerplekken. Volgens het onderzoeksbureau is het aftakelingsproces van de bomen onomkeerbaar en niet met maatregelen te stoppen.

Telegraaf 06.09.2018

Bewoners

Buiten de ruim 2200 populieren die er slecht aan toe zijn, heeft de Bomenwacht de toestand van nog eens 1600 populieren gekwalificeerd als ‘matig’. Dat betekent dat slechts 31 procent van de Haagse populieren (1810 exemplaren) van voldoende kwaliteit zijn.

De bedoeling is dat elke populier vervangen wordt door een nieuwe boom.

‘Duizenden populieren tegen de vlakte’

AD 05..09.2018 Ruim 2200 Haagse populieren zijn er zo slecht aan toe dat ze binnen twee jaar zouden moeten worden gekapt. Dat blijkt uit onderzoek van de Bomenwacht. Verantwoordelijk wethouder Richard de Mos (GdM) is ‘geschokt’ door de uitkomsten.

De genoemde bomen zijn zo oud dat ze aan het aftakelen zijn. En dat brengt het gevaar van afbrekende takken met zich mee. ,,Dit veiligheidsrisico is voor de gemeente onaanvaardbaar”, schrijft de wethouder in een brief aan de Haagse raad.

De afgetakelde populieren staan op vele plekken in de stad, zoals in parken en plantsoenen. Maar ook langs lanen, straten en bij parkeerplekken. Volgens het onderzoeksbureau is het aftakelingsproces van de bomen onomkeerbaar en niet met maatregelen te stoppen.

Bewoners

Buiten de ruim 2200 populieren die er slecht aan toe zijn, heeft de Bomenwacht de toestand van nog eens 1600 populieren gekwalificeerd als ‘matig’. Dat betekent dat slechts 31 procent van de Haagse populieren (1810 exemplaren) van voldoende kwaliteit zijn.

Wethouder De Mos houdt de komende tijd vier bewonersavonden om te spreken over de situatie. De wethouder zegt het advies van het onderzoeksbureau niet te kunnen negeren , maar stelt ook dat in het Haagse coalitieakkoord staat dat alleen aantoonbaar onveilige bomen vervangen worden. ,,Ik snap het gevoel in de stad als er grote bomen vervangen moeten worden door nieuwe bomen” schrijft hij aan de gemeenteraad. ,, Maar de veiligheid van de stad staat voorop.”

Bewoners reageren gelaten op verdwijnen van duizenden bomen

OmroepWest 04.09.2018 Bewoners van het Statenkwartier in Den Haag reageren gelaten op de plannen van de gemeente om duizenden populieren te kappen in de stad. Dinsdagavond was er een informatieavond. Er kwamen enkele tientallen bewoners op af.

De populieren zijn uit hun krachten gegroeid en daarom worden ze gevaarlijk, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Wethouder De Mos trekt de komende tijd de stad door om de bevindingen toe te lichten.

Voor de bomen die niet meer te redden zijn, komen andere exemplaren terug. Soms kan een boom gered worden als hij enorm wordt gesnoeid. Bewoners hebben dan de keus: een nieuwe boom, of een zwaar gesnoeide boom in de straat.

LEES OOK: Bijna helft van Haagse populieren wordt gevaarlijk

Meer over dit onderwerp: POPULIEREN DEN HAAG BOMENKAP

Bijna helft van Haagse populieren wordt gevaarlijk

OmroepWest 04.09.2018  Bijna veertig procent van de Haagse populieren is in slechte staat. Binnen twee jaar moeten ze worden vervangen omdat ze anders een gevaar vormen voor de veiligheid. Het gaat om ruim 2.228 bomen.

En de rest van het populierenbestand is ook niet echt gezond. Nog eens 1.567 moeten worden gesnoeid en op termijn ook verdwijnen. De bedoeling is dat elke populier vervangen wordt door een nieuwe boom.

‘Ik schrok er zeker van’, zegt Leendert Koudstaal die al 40 jaar bij de gemeente Den Haag als bomendeskundige werkt. ‘ Dat het er zoveel zouden zijn hadden we niet voorzien. Populieren zijn na de oorlog massaal geplant in de grote steden om snel een groen beeld te krijgen, want populieren groeien snel.

Maar ze hebben één hele vervelende eigenschap; ze zijn altijd geselecteerd op de stammen om daar klompen van te maken. Er is nooit nagedacht over takken, en die waaien er nu massaal uit.’ Het is niet alleen een probleem in Den Haag, maar ook in de rest van het land.

Wethouder Richard de Mos zegt niet het risico te willen lopen dat iemand een boom of tak op zijn hoofd, huisdier of bezittingen krijgt. De bewoners in de wijken met slechte populieren mogen kiezen van de wethouder: of een andere boom óf de populier waarbij de bladeren en takken af zijn gezaagd.’

De wethouder gaat verschillende wijken langs om met de bewoners het probleem met de populieren te bespreken en om eventueel een ander boomsoort uit te kiezen die het langer volhoudt dan de populier.

Meer over dit onderwerp: BOMEN POPULIEREN KAPPEN DEN HAAG STAMROT MOSRICHARD DE MOS

Meebeslissen

Moeten de wandelpaden in de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark ook gebruikt worden als fietspad? Mogen honden overal loslopen? En moet oud hout opgeruimd worden of moet het blijven liggen?

In de Visie van bewoners voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark staan al aanbevelingen om het gebied te verbeteren. De gemeente  werkt deze aanbevelingen en het resultaat van de enquêtes uit in concrete plannen.

Praat mee op 13 september

De resultaten worden  besproken op  een bewonersbijeenkomst op  13 september 2018. Ook komen onderstaande vragen aan bod:

  • Hoe en waar kan het  thema ‘hedendaagse romantiek’ vertaald worden in de inrichting van het gebied? Wat wordt de ‘signatuur’?
  • Hoe kan er onderscheid gemaakt worden tussen fiets- en wandelpaden?
  • Hoe gaan de wandelpaden er uitzien?
  • Hoe gaan de profielen van fiets- en wandelpaden er uitzien?
  • Moet de grond van de kleinere voetpaden of struinpaadjes veranderen?

Geef uw mening over de Scheveningse bosjes en het Westbroekpark. Vul voor 10 september 2018 de enquête in met deze en andere vragen.

De resultaten worden besproken op een bewonersbijeenkomst op donderdag 13 september 2018. Die vindt plaats in het Crowne Plaza Hotel aan de Van Stolkweg 1 tussen 19.00 en 21.00 uur.

Aanmelden kan per e-mail:  Gebiedssignatuur.Scheveningsebos@denhaag.nl

Collegebesluit beëindigen opdracht en opheffen Denktank 13 maart 2018

Visie Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes 26 september 2017

Opdracht Denktank Westbroekpark en Scheveningse Bosjes (incl. Waterpartij) 20 december 2016

bijlage_Aanbiedingsbrief_van_de_Denktank_aan_het_college 13 december 2016

bijlage_De_opdracht_en_samenstelling_van_de_Denktank 9 december 2016

Bijlage_Visie_Denktank_Westbroekpark_en_Scheveningse_Bosjes_inclusief_Waterpartij

Uitbreiding participatie concept-ambitiedocument Internationaal Park 23 februari 2016

zie ook Opknapbeurt Internationaal Park in Den Haag

Beslis mee over verbeteringen Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Den HaagFM 03.09.2018  Moeten de wandelpaden in de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark (foto) ook gebruikt worden als fietspad? Mogen honden overal loslopen? En moet oud hout opgeruimd worden of blijven liggen? Als je daar over wilt meebeslissen kan je voor 10 september een enquête invullen met deze en andere vragen.

In de visie van bewoners voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark staan al aanbevelingen om het gebied te verbeteren. De gemeente werkt deze aanbevelingen en het resultaat van de enquêtes uit in concrete plannen.

De resultaten worden besproken op een bewonersbijeenkomst op 13 september. Die vindt plaats in het Crowne Plaza Hotel aan de Van Stolkweg tussen 19.00 en 21.00 uur. Aanmelden kan per e-mail:  Gebiedssignatuur.Scheveningsebos@denhaag.nl. …lees meer

Gerelateerd

Scheveningse bunker uitgegraven26 juli 2012

Geen nieuwe evenementen meer in Westbroekpark23 november 2017

Opknapbeurt Scheveningse Bosjes17 juli 2009