Feeds:
Berichten
Reacties
Foto ter illustratie: Chuttersnap (Unsplash)

Foto ter illustratie: Chuttersnap 

De daken in de Schilderswijk en Transvaal kunnen veel groener

Althans, dat vindt de Partij voor de Dieren. ‘Den Haag kent zwaar versteende centrumwijken die door het gebrek aan groen in de zomer een paar graden warmer worden dan de rest van de stad. Hier moeten we juist de daken groen kleuren’, zegt fractievoorzitter Robert Barker. De partij heeft raadsvragen gesteld.

Volgens de partij is de gemeente al goed bezig met het vergroenen van de daken, maar ‘de steun en inzet komt vooral terecht in rijke wijken’. Terwijl juist wijken met weinig groen het goed kunnen gebruiken.

Inwoners van Den Haag die een groen dak willen kunnen terecht bij de gemeente voor subsidie. ‘Buurtbewoners kunnen gratis begeleiding krijgen bij de aanleg van hun groene dak als ze wonen in Belgisch Park, de Bomen- en Bloemenbuurt, Bezuidenhout, Loosduinen, het Valkenboskwartier en het Regentessekwartier’, schrijft de Partij voor de Dieren. Maar waarom niet in wijken zoals Schilderswijk, Laak en Transvaal?, vraagt de partij zich af.

In een aantal wijken in de stad krijgen buurtbewoners gratis begeleiding bij de aanleg van een dak dat begroeid is met planten. De gemeente heeft Green2live en Rooftop Revolution ingehuurd om buurtbewoners te begeleiden. Door samen met buren aan de slag te gaan ontstaan er sneller grote groene oppervlaktes in de stad. 

  • In Belgisch Park kunt u zich nog aanmelden tot en met 28 augustus.
  • In Bezuidenhout kunt u zich nog aanmelden tot en met 28 augustus.
  • In de Bomen- en Bloemenbuurt kunt u zich aanmelden tot en met 28 augustus.
  • In het Valkenboskwartier kunt u zich aanmelden tot en met 15 augustus.
  • In Loosduinen is er op 23 augustus een online informatieavond. U kunt zich aanmelden voor de actie tot en met 28 augustus.

De lat ligt te hoog

Volgens de PvdD is het probleem van de hittestress en armoede vooral in die wijken het grootst. Buurtbewoners in bijvoorbeeld de Schilderswijk krijgen pas begeleiding als ze minimaal 150 vierkante meter dak gaan vergroenen, aldus de partij.

‘De gemeente legt een hoge lat op aan arme wijken, terwijl in wijken als Schilderswijk en Transvaal alle kleine beetjes helpen om de wijken te vergroenen. We roepen de gemeente op tot actie om juist de wijken met de grootste problemen aan te pakken.’ De partij heeft raadsvragen gesteld aan het college.

LEES OOK:

Lees: ‘Schilderswijk en Transvaal moeten meer groene daken krijgen’ – Den Haag FM 04.08.2022

Rijswijk zal de komende jaren blijven zorgen voor genoeg sociale huurwoningen.

In het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord staat dat dit aandeel 30 procent van de woningen moet zijn. ,,Met het op peil houden van van het percentage sociale huurwoningen geven we het goede voorbeeld aan de rest van de regio en roepen de andere gemeenten actief op hun bijdrage te leveren”, staat er met een duidelijke boodschap aan gemeenten die hier minder energie in steken.

,,We zetten alles op alles om niet onder de 30 procent te zakken. Dat is de ondergrens”,  zegt raadslid Ed Braam van Beter voor Rijswijk. ,,We willen dat die 30 procent in heel Haaglanden wordt nageleefd. Het is opvallend om te zien dat Rijswijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg zo vaak kwetsbare groepen opvangen en andere gemeenten niet.”

Dertig pagina’s

Met een dertig pagina’s tellend coalitieakkoord presenteerde de nieuwe Rijswijkse coalitie onlangs de plannen voor de komende vier jaar. Naast Beter voor Rijswijk zitten ook GroenLinks, D66, VVD en PvdA in de coalitie. Met de titel: ‘Gezonde Groei’ hebben ze hun visie tot en met 2026 vastgelegd.

In het akkoord benadrukken de partijen ook dat er genoeg woningen moeten zijn voor mensen met een cruciaal beroep, de inmiddels welbekende politieagenten, leraren en het zorgpersoneel. Maatregelen die genoemd worden om de druk op de woningmarkt te verlichten: opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. 

Buurgemeente Den Haag voerde die al eerder in, waardoor investeerders hun aandacht verschoven naar andere gemeenten. ,,Dat gebeurde al toen in Laakkwartier de rem erop ging”, legt Braam uit. ,,Uitzendbureaus gingen toen investeren in Rijswijk. Ze kochten woningen en realiseerden daar behoorlijk wat slaapplekken in. We moeten wel kijken dat we die regels soepel invoeren, niet zo scherp als Den Haag om dan vervolgens teruggefloten te worden door de rechter.”

Om het woningtekort het hoofd te bieden moet er ook gebouwd worden. Volgens Braam gaat onder meer gekeken worden of in de Muziekbuurt en Te Werve portiekwoningen van drie verdiepingen plaats kunnen maken voor vijf of zes verdiepingen. Ook de bouwplannen voor Pasgeld zullen doorgaan, tot afgrijzen van natuurorganisaties en omwonenden die het groene gebied juist voor de natuur en water wilden behouden. Wel wordt opgemerkt dat de bouwplannen met zoveel mogelijk groen uitgevoerd moeten worden. 

Buurtbewoners Pasgeld Delft-Rijswijk willen geen nieuwe woningbouw
Buurtbewoners Pasgeld Delft-Rijswijk willen geen nieuwe woningbouw © Fred Leeflang

Naast bouwen en wonen is er in het coalitieakkoord ook aandacht voor veiligheid. De vijf partijen willen meer gemeentelijke boa’s en goed gebruik maken van flexibel cameratoezicht. Daarmee moeten ‘hotspots’ als Vrijenban, Oud Rijswijk en De Schilp veiliger worden en ook bij de kermis en andere evenementen moeten de camera’s gebruikt worden. 

,,Het gaat er met name om het gevoel van veiligheid van de bewoners te versterken. Er komen veel klachten uit De Schilp van jongeren die er in de nacht met een borrel op en een aardige teug lachgas rondjes met hun auto rijden. Ook vanuit Oud Rijswijk krijgen we geluiden dat daar ‘s nachts wel wat gebeurt.”

Het hele coalitieakkoord is te vinden op de website van de gemeente Rijswijk. Volgende week dinsdag is de installatie van de nieuwe wethouders  Larissa Bentvelzen (BVR), Mark Wit (GroenLinks), Armand van de Laar (D66), Werner van Damme (VVD)  en Gijs van Malsen (PvdA).

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk.

Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Van maart tot augustus 2021 hebben veel mensen meegedacht over de toekomst van Pasgeld. Onder andere via het online platform www.schetsboekpasgeld.nl, in een klankbordgroep, tijdens online bijeenkomsten of al wandelend op de Dag van Pasgeld. Met deze activiteiten is ontzettend veel waardevolle informatie en adviezen verzameld. Op basis hiervan is Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de kaders en uitgangspunten voor Pasgeld.

Raadsbesluit oktober 2021
Na het afronden van het participatietraject heeft de gemeenteraad van de Gemeente Rijswijk op dinsdag 12 oktober ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld-West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Voor het gebied Pasgeld-Oost is de raad akkoord gegaan met de bouw van 100 tot 110 vrije sector woningen. Het raadsbesluit kunt u teruglezen op www.schetsboekpasgeld.nl.

Kaartbeeld hoofdplanstructuur Pasgeld

ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN VERVOLG

Op basis van de input uit het Schetsboek Pasgeld en het raadsbesluit is de afgelopen maanden verder gewerkt aan de uitwerking van de plannen.

Pasgeld-West

Voor Pasgeld-West is na het participatietraject en het raadsbesluit van oktober 2021 gewerkt aan de planvorming en de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure. In dat verband zijn en worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Naar verwachting kan voor de zomer van 2022 een voorontwerpbestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarmee kan de fase van formele inspraak van start gaan, met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Grofweg zien de processtappen er als volgt uit:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage incl. informatiebijeenkomst)
  2. Reacties verwerken
  3. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage voor zienswijzen)
  4. Verzameling en beantwoording zienswijzen
  5. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad  (zes weken ter inzage voor beroep)

Wanneer het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal tijdens een informatiebijeenkomst de opzet hiervan toegelicht worden en een presentatie van het stedenbouwkundig plan worden gegeven. Onderdeel van die presentatie zal ook een toelichting van het oppervlaktewatersysteem zijn.

Pasgeld-Oost

Voor Pasgeld-Oost zal nog dit kalenderjaar een nieuwe fase van het participatietraject starten. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 plaatsvonden, zal dit traject opvolging krijgen nadat een nieuw college van burgemeester & wethouders is geïnstalleerd. Als daarover meer bekend is, onder andere wanneer de participatie van start gaat en het te hanteren niveau van de participatieladder, ontvangen omwonenden daarover per post en/of per e-mail een uitnodiging van de eerste bijeenkomst.

Meer: Pasgeld – RijswijkBuiten

Meer: Over het Schetsboek Pasgeld (citizenlab.co)

Meer: Denk mee over de toekomstige invulling van Pasgeld – RijswijkBuiten

Meer: Rijswijkse college kiest voor meer ruimte voor groen in Pasgeld

Meer: In RijswijkBuiten komt een Krajicek Playground – RijswijkBuiten

See more

Liever natuur dan stenen? Landschapspark Pasgeld (pasgeldnatuurlijk.com)

Uitnodiging 15 juni 20.15 uur! (pasgeldnatuurlijk.com)

Meer: pasgeld rijswijk – Search (bing.com)

zie ook: Boek over rijke historie Pasgeld en ’t Haantje Rijswijk 26.03.2022

zie ook: Rijswijk gaat toch door met bouwen in de ‘drassige driehoek’ Pasgeld – bewoners en natuurorganisaties geven verzet niet op !! 14.10.2021

Zie ook: Landschapspark Pasgeld in Rijswijk/Delft is onderweg groene wijk 19.08.2021

zie ook: Landschapspark Pasgeld in Rijswijk/Delft is onderweg 19.08.2021

zie ook: De plannen voor de integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld-Oost” Rijswijk Buiten zijn aangepast !! 17.08.2021

zie ook: Integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld” Rijswijk Buiten groene wijk 27.12.2020

zie ook: Integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld” Rijswijk Buiten 23.12.2020

Lees: Rijswijk wil opkoopbescherming en zelfwoonplicht: ‘Goede voorbeeld geven aan rest van de regio’ AD 15.06.2022

Lees: Gaat Pasgeld naar de huizen of de hazen? De Delftse recreant is afhankelijk van de stem in Rijswijk AD 08.03.2022

Lees: Rijswijk gaat bouwen in ‘drassige driehoek’ Pasgeld, bewoners en natuurorganisaties geven verzet niet op AD 14.10.2021

Lees: Plan voor nieuw park in laatste stukje groen tussen Delft en Rijswijk AD 20.08.2021

Lees: Megafotoshoot moet gemeente Rijswijk overtuigen van groen in plaats van bouwen bij Pasgeld AD 01.04.2021

Lees: Bewoners opnieuw naar rechter om Drassige Driehoek te redden van bouwgeweld: ‘De beuk moet erin’ AD 20.03.2021

Lees: De strijd om de Drassige Driehoek: bewoners en milieuclubs knokken voor laatste stuk groen AD 07.03.2021

Tientallen bomen gekapt voor kadewerk: ‘Ze mogen allemaal weg, als ze die kastanje maar laten staan’

De gemeente Den Haag kapt vijftig bomen omdat die bij kades staan waarvan de muren vervangen worden. De meeste ervan zouden toch niet lang meer te leven hebben.

De oude kastanje die in de bocht van de Uilebomen staat, steekt karakteristiek af tegen de andere bomen, voornamelijk lindes. Het is de boom die niet hoeft te wijken voor de werkzaamheden aan de kades van de Uilebomen en de Boomsluiterskade. Voor tientallen andere bomen is het wel over en sluiten.

Ruud van der Linden (75) – ‘maar iedereen kent me als Kali’ – woont al zijn hele leven aan de Boomsluiterskade. ,,Ze mogen al die bomen weghalen, als ze die maar laten staan”,  zegt  hij wijzend op de kastanje.

,,Maar als de gemeente het wil, gaan ze er toch wel uit. Dat is vechten tegen de Bierkade”,  zegt hij met een knipoog naar de kade even verderop. Als hij hoort dat de paardenkastanje niet gekapt wordt, reageert hij opgelucht: ,,Blijft die staan? Daar ben ik blij mee. Kijk dan, dat is toch een prachtexemplaar.” 

De kastanjeboom aan de Uilenbomen, Boomsluiterskade waar veel bomen gekapt gaan worden mag waarschijnlijk wel blijven. Bewoner Kali is hier zeer blij om. © Frank Jansen

Ondermijnd

Van der Linden weet dat er aan de overkant van het water een bijeenkomst is geweest voor de buurt. Zelf is hij er niet naartoe gegaan. Maar dat er aan de kades iets moet gebeuren, weet hij wel. ,,Die zijn hier helemaal ondermijnd. Door die speedbootjes is het zand eronder vandaan gespoeld. Je ziet overal deuken in de kade.” 

Dat is volgens hem de reden dat flinke stukken kade zijn afgezet met hekken. ,,Er stond al een keer een auto op, die stond in een kuil.” Om te voorkomen dat de kademuur onder het gewicht van geparkeerde auto’s bezwijkt, is er een hek langs de gracht gezet waardoor auto’s er niet meer kunnen parkeren. ,,Dat is vijf of zes maanden geleden gebeurd.” 

Moeten alle bomen weg voor de kade? Er zullen toch wel nieuwe terugkomen?, aldus Omwonende

Door het graafwerk dat nodig is voor de restauratie van de kademuren, kunnen de bomen niet blijven staan. Ze zullen het niet overleven, is de verwachting. In het gebied langs de Uilebomen, Zwarteweg en Boomsluiterskade moeten 37 voornamelijk Hollandse lindes en zilverlindes wijken.

Langs de Pletterijkade, waar ook aan de kade gewerkt moet worden, gaan zestien bomen plat. Vier zijn er al gekapt en de andere twaalf – allemaal kastanjes – zijn volgens een rapportage ook in slechte staat.

Dat de bomen omgaan, vinden de buurtbewoners jammer. ,,Ja, dat is zonde. Maar het zal wel moeten denk ik”, zegt een omwonende, die op het bankje onder de karakteristieke kastanje is neergestreken. ,,Ik woon hier al 25 jaar en zit hier wel vaker. Het is hier lekker rustig. Moeten alle bomen weg voor de kade? Er zullen toch wel nieuwe terugkomen?” 

Tien bomen minder

Die komen er inderdaad, maar het lijken er wel een stuk minder te worden. Voor het gebied rond de Boomsluiterskade komen voorlopig tien bomen minder terug dan de 38 die er nu staan. En dat stuit Maarten De Vuyst, raadslid van GroenLinks, tegen de borst. ,,Het is de bomenbalans waar ik over val. Die is negatief.

Het is goed dat bomen meer plek krijgen, maar het betekent wel meer hitte op die plek. Minder plekken voor vogels om te nestelen. Het is de afspraak om bomen in hetzelfde gebied weer terug te plaatsen. Alleen in het uiterste geval wordt er een storting in het bomenfonds gedaan, zodat ze ergens anders kunnen komen.” 

Dat geprobeerd wordt om de kastanje aan de Uilebomen te behouden, vindt hij goed. Hij is volgens de gemeente ‘niet duurzaam te behouden’, maar toch krijgt hij meer ruimte zodat hij nog zo lang mogelijk kan blijven staan. ,,Dat siert het college, maar ik ben er nog niet helemaal van overtuigd dat al die andere bomen weg moeten.”

Ook wil De Vuyst dat er meer kastanjes worden terug geplant en niet alleen lindes. Het stadsbestuur wil dat liever niet uit angst voor de verspreiding van bloedingsziekte. ,,Er is niks mis met lindes, maar wissel het af met kastanjes. Anders wordt het zo’n eenheidsworst. Ze hoeven niet allemaal bij elkaar, maar met wat ruimte ertussen kan je er wel een paar neerzetten.” 

Lees: Tientallen bomen gekapt voor kadewerk: ‘Ze mogen allemaal weg, als ze die kastanje maar laten staan’ AD 13.04.2022

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEgvj6_Y67UTSBzksgHUTfK9tS2H2rOM4g0ylr8vkQyB_kvVUE5Aho4-H069t5x96z_nt517efarfnTjna-XrE5QT5MCDuKkr23SDi-6-2zvX-MxnKTwORpEQyNooFhED8MDrBhew6zrYO7KaMoSorYsBJq6YyRg8DpkURT10bzw-G4T1impaQ=s320

locatie: 725 Loosduinsekade – Google Maps

Hap, slip, weg !!!!

Wat er in vijf jaar tijd allemaal wel niet kan gebeuren in het bos…

Bij de ingang van Landgoed De Horsten in Wassenaar staat een heuse ‘verkeersbord-etende boom’.

Een bijzonderheid die veel wandelaars de afgelopen tijd is opgevallen, gezien de vele reacties op sociale media. Dat de boom een langzame eter is, blijkt wel uit het feit dat het verkeersbord in 2016 nog voor een groot deel zichtbaar was. Vijf jaar later is het de boom bijna gelukt om het bord ‘door te slikken’.

Een boom bij landgoed De Horsten in Wassenaar lijkt een verkeersbord op te eten. Foto’s daarvan doen het goed op social media, waar ook wandelaar Ivo van Vulpen ze laat zien.’Ik was er wel eens eerder langs gelopen in 2016 en toen heb ik een foto gemaakt’, zegt Van Vulpen. ‘Nu was ik daar weer aan het wandelen en toen herinnerde ik me die oude foto en toen heb ik er weer één gemaakt.’ Het levert een bijzonder plaatje op dat op de nodige reacties op Twitter kan rekenen.

Afbeelding

Ivo van Vulpen@IvovanVulpen

Slow Food. Boom bij ingang De Horsten in Wassenaar eet langzaam een verkeersbord op: jan 2016 vs dec 2021

Afbeelding
Afbeelding

5:03 p.m. · 18 dec. 2021·Twitter for iPhone275 Retweets33 Geciteerde Tweets2.990 Vind-ik-leuks

‘Ik vind het heel raar, dat bord, maar ook heel leuk’, zegt Van Vulpen. ‘Ik ben geen bioloog, dus ik heb geen idee hoe zoiets kan.’ Volgens hem is de boom niet bekend in de buurt bij wandelaars. Toch zijn er meer mensen die er een foto van gemaakt hebben.

Afbeelding

Frieda van der Sar@Patient2punt0

Krachtig! Deze boom in De Horsten (Wassenaar) is druk bezig met het inkapselen van het verkeersbordje. Links 2005. Rechts 2021.

Afbeelding
Afbeelding

lees: Kogels, liefdesuitingen, een portret van Hitler: deze bomen dragen letterlijk geheimen met zich mee AD 28.12.2021

Lees: Houtexpert bij door boom opgeslokt verkeersbord: ‘Een topper in mijn carrière’ OmroepWest 25.12.2021

Lees: ‘Dit is wel een unicum’, boswachter kijkt ogen uit bij hongerige boom die verkeersbord opslokt  OmroepWest  25.12.2021

lees:Boom op Landgoed De Horsten doet er vijf jaar over om verkeersbord ‘op te eten’ AD 20.12.2021

lees: Hap, slik, (bijna) weg: boom eet verkeersbord op – Omroep West 19.12.2021

Bomennieuwsbrief
 Beste lezer,
 
Weer veel bomennieuws in deze laatste nieuwsbrief van 2021. Zo zijn we begonnen met het uitdelen van maar liefst 1.400 bomen in de stad. En is er een start gemaakt met het planten van nieuwe bomen. Zo blijven we werken aan een groene stad. U heeft vast ook een eigen boom, een kerstboom in de kamer. Geniet ervan. Alvast fijne feestdagen! 
 
Veel leesplezier.

Plantseizoen aangebroken: We planten 2.450 bomen in de stad!

Het plantseizoen is begonnen en dan planten we 2.450 bomen in onze stad. Nog dit jaar gaan er, verdeeld over alle stadsdelen, maar liefst 1.700 bomen de grond in. Tussen kerst en april 2022 plant de gemeente nog zo’n 750 bomen. Een megaklus! Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, zoveel bomen planten?Lees verder  ›
Bewoners ontvangen hun gratis boom: ‘Heel blij mee!’Hagenaars die bij de Actie Bomen voor Den Haag een gratis boom hebben aangevraagd, ontvingen vanaf 22 november hun boom thuis. ‘Daar ben ik heel blij mee’, zegt Kewal Jagessar uit Ypenburg. ‘Het is meer dan alleen een boom, er zit een goede boodschap aan vast’, zegt Eline Smith uit de Vogelwijk.Lees verder  ›
Bomen planten op schoolpleinen: ‘Ik wens dat ze bananen geven.’De week van 22 -26 november stond in het teken van bomen planten! We delen niet alleen bomen uit aan bewoners. Ook leerlingen van vijf basis- en middelbare scholen door heel Den Haag planten bomen op hun schoolpleinen. Voor schaduw, klimpartijen en lekkere vruchten.Lees verder  ›Hoe zit het met… het verplanten van bomen?In grote steden vinden altijd overal wel werkzaamheden plaats, zoals vernieuwingen van kademuren, riolering of wegen. Wat gebeurt er dan met de bomen op die plek? Behouden en verplanten of in het uiterste geval kappen? Het Haagse Groen zoekt het uit.Lees verder  ›Meer nieuws over groen? Ja graag!Leest u graag over het groen in Den Haag en wilt u niets van onze verhalen meer missen? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief van het Haagse Groen. Deze verschijnt maandelijks en bevat verhalen van bewoners die hun wijk vergroenen, tips wat u zelf kunt doen en wat de gemeente doet. En nog veel meer. Ga naar de website van het Haagse Groen en vul het aanmeldformulier in. Let op, het kan zijn dat de e-mail met de bevestiging van uw aanmelding in uw spambox terechtkomt. Aanmelden nieuwsbriefKrijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Bomen voor de toekomst’ via de website! 
In deze nieuwsbrief ›Plantseizoen aangebroken: We planten 2.450 bomen in de stad!  ›Bewoners ontvangen hun gratis boom: ‘Heel blij mee!’  ›Bomen planten op schoolpleinen: ‘Ik wens dat ze bananen geven.’  ›Hoe zit het met… het verplanten van bomen?  ›Meer nieuws over groen? Ja graag!  ›Aanmelden nieuwsbrief 

De Jorisboom

Op woensdagochtend 01.11.2021 werd onze Joris Wijsmuller compleet verrast door de Haagse Bomenstichting. Als dank voor de vele jaren dat Joris zich heeft ingezet voor het groen staat er nu een speciale “Jorisboom” op het Grevelingenveld.

Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) krijgt na 24 jaar in gemeenteraad eigen boom

Den HaagFM 01.12.2021 Met zijn afscheid van de gemeenteraad in zicht heeft Joris Wijsmuller een boom cadeau gekregen. Op het Grevelingenveld in de Rivierenbuurt is woensdagochtend de Jorisboom geplant. Het is een cadeau van de Bomenstichting Den Haag en de gemeente.

Afbeelding

Peter Bos@HSPeterBos

Deze man verdient een heel bos. Het echte afscheid is natuurlijk pas volgend jaar als de nieuwe raad geïnstalleerd wordt.

Ivar Lingen@IvarLingenRaadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij neemt na 24 jaar afscheid van de Haagse politiek. Ter ere van zijn afscheid is op het Grevelingenveld in de Rivierenbuurt zojuist de ‘Jorisboom’ geplant. Het is een cadeau van de Bomenstichting Den Haag en de gemeente.12:14 p.m. · 1 dec. 2021191

Afbeelding

Wijsmuller maakte in maart bekend de gemeentepolitiek te gaan verlaten na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hij was 24 jaar lang het boegbeeld van de Haagse Stadspartij (HSP). In die tijd was hij zes maal lijsttrekker. De eerste jaren (1997-2010) haalde de partij één zetel, bij de verkiezingen van 2010 werd dat aantal verdubbeld.

Afbeelding

In 2014 krijgt de partij van de kiezer vijf zetels en gaat ze besturen. Wijsmuller werd toen wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur namens de partij.

Afbeelding

Bij de verkiezingen van 2018 haalde de partij drie zetels en Wijsmuller werd opnieuw fractievoorzitter. Die voorzittershamer werd in maart overgedragen aan Fatima Faïd, zij zal lijsttrekker zijn voor de HSP in 2022.

Het was ooit een verloren en verwaarloosd stukje gemeenteplantsoen, maar is nu een mooie buurttuin

AD 28.11.2021 Midden in Moerwijk, achter de MarcusKerk en tussen de Joan Blasiusstraat en de Jan Vosstraat in, ligt de MarcusTuin. Ooit een verloren en verwaarloosd stukje gemeenteplantsoen dat zo’n zes jaar geleden door Geloven in Moerwijk samen met de buurt is omgetoverd tot een mooie buurttuin. Een echte ontmoetingsplek voor de wijk. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

Bettelies Westerbeek is de drijvende kracht achter de MarcusTuin. ,,Er hing hier vroeger een wat grimmige sfeer, er lag veel afval. Nu is het een positieve plek voor verbinding. Moerwijk is natuurlijk een multiculturele wijk. De MarcusTuin is als het ware ‘neutraal terrein’ waar iedereen naartoe kan komen, een plek waar je elkaar kan leren kennen en waardoor er meer begrip voor elkaar ontstaat. In het begin was er nog wel veel wantrouwen. Er wordt steeds van alles beloofd, maar de buurtbewoners kwamen vaak van een koude kermis thuis.”

Lees ook;

Ian en Caroline mixen strak en wild: ‘Ik heb een hekel aan kale aarde’
Moderne tuin met wilde borders: ‘Je vergeet bijna dat je in de stad woont’
In de tuin staat een heuse pizzaoven.
In de tuin staat een heuse pizzaoven. © MarcusTuin

Oorspronkelijk was het vooral een eetbare tuin, maar inmiddels is er wel het nodige veranderd. ,,Het is nu iets meer een siertuin”, vertelt Westerbeek. ,,We hebben paden aangelegd, er staat een schuur met overkapping en verschillende bankjes waar je kan zitten en ontmoeten. De oude pastorie van de kerk is omgebouwd tot een buurthuis waar samen gegeten wordt of waar workshops en biologielessen voor de kinderen worden gegeven.”

De pizzaoven wordt een keer per maand gebruikt.
De pizzaoven wordt een keer per maand gebruikt. © MarcusTuin

De moestuin is tegenwoordig opgedeeld in kleinere stukken waar verschillende buurtbewoners zelf verantwoordelijkheid voor dragen. In het gemeenschappelijke gedeelte staan twee grote vijgenbomen, verschillende fruitstruiken, druivenranken en een kruidentuin. ,,We zouden nog heel graag een kas willen, waar meer tropische en exotische planten kunnen groeien. Dat sluit dan nog meer aan bij de wensen van de buurtbewoners.”

De oogst.
De oogst. © MarcusTuin

De tuin is normaal gesproken iedere woensdag open van 10.00 tot 17.00 uur en iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Vanwege corona is de toegang beperkter. ,,We eten soms samen in het buurthuis, maar er is ook een grote pizzaoven buiten, die we één keer per maand gebruiken. Dat vinden we hier echt geweldig. De kinderen bakken pizza’s en spelen heerlijk in de tuin. De volwassenen kletsen, hakken hout en maken het deeg. Heel gezellig, en op zulke momenten voel ik echt: dit is waar we het allemaal voor doen.”

Ook meedoen aan deze tuinrubriek? Opgeven kan via t.behne@ad.nl

De nieuwe schuur in aanbouw.
De nieuwe schuur in aanbouw. © MarcusTuin

Wil je meer artikelen lezen in de rubriek Mijn Tuin? Dat kan hier!

www.hetgrotestraatberaad.nl

www.wearewarmingup.nl

Bijzondere verhuizing: enorme kastanjeboom bungelt tussen hemel en aarde

Verhuizing oude Kastanjeboom

Een meer dan zeventig jaar oude kastanjeboom van zo’n veertien meter hoog en bijna veertig ton zwaar uit de grond halen, over een drukke verkeersader heen tillen en tientallen meters verderop herplanten. En dat allemaal op dezelfde dag. Een flinke operatie is maandag van start gegaan, vlak bij de Alphense Koningin Julianabrug.

De boom, die jarenlang naast de Salvatorikerk heeft gestaan, moet wijken voor een wooncomplex met zestig nieuwe appartementen. Datzelfde geldt voor het kerkgebouw aan de Ambonstraat dat binnenkort wordt gesloopt. ‘Maar het is zonde om die boom te kappen’, zegt Jan Bouter, directeur van projectontwikkelaar Bogor. ‘We dragen de natuur een warm hart toe. Ook al kost het ons heel veel geld.’

© John van der Tol

Volgens hem kost het verplaatsen van de kastanjeboom zeker tienduizenden euro’s. Serieus geld, noemt Bouter dat. ‘Het levert ons niets op. Financieel hadden we dit net zo lief vermeden, maar daar moet je niet naar kijken. Ons doel is om de boom te sparen. Een volwaardige, volwassen boom slopen is niet duurzaam. Dit gaat de natuur juist iets opleveren’, beweert Bouter.

© John van der Tol

Temperatuurverschil van vier à vijf graden

Die laatste opmerking onderschrijft bomenkenner Bernard Flier volledig. Hij is met zijn adviesbureau Tree-O-Logic gevraagd om de boom en het gebied eromheen grondig te analyseren. De uitkomst daarvan was een positief advies voor verplaatsing. ‘Een boom van deze leeftijd buffert heel veel water, vangt CO2 en fijnstof af en kan zorgen voor een temperatuurverschil van vier à vijf graden ten opzichte van een stenen omgeving’, somt Flier op.

© John van der Tol

In dit geval gaat het om een witte paardenkastanje. ‘Dat is een boomsoort die tot vrij grote hoogte kan uitgroeien. De boom in Alphen heeft een kroondiameter van ongeveer veertien meter en een stamdikte van rond de 70 tot 80 centimeter. Wat ook wel bijzonder is, is dat deze boomsoort onder druk staat door de kastanjebloedingsziekte. Maar dit exemplaar is in dermate goede conditie, dat hij nu aan zijn tweede leven gaat beginnen.’

In voorseizoen begonnen met voorbereidingen

Eigenlijk zelfs aan een derde leven, want uit Fliers onderzoek is gebleken dat de boom pakweg tien jaar terug als eens is verplaatst. Voor de verhuisoperatie wordt het verkeer omgeleid bij de kruising Prins Bernhardlaan/Willem de Zwijgerlaan. Zo kan de kastanjeboom tegen het normaal gesproken drukke verkeer in en via de middenberm worden verplaatst. De nieuwe bestemming ligt naast een ander appartementengebouw aan de Anna van Burenlaan.

© John van der Tol

‘Het is zeker een bijzonder project’, vindt Flier. ‘In principe kan er niets fout gaan, al kun je nooit alles helemaal uitsluiten. Wat je niet wil, is dat de kluit (aarde rondom de wortels, red.) uit elkaar valt. Die wil je compact houden. Daarom zijn we in het voorseizoen begonnen met de voorbereidingen en hebben we de kluit aan drie kanten losgegraven. Mijn werk zit er dus al grotendeels op, ik ga proberen zoveel mogelijk van de verplaatsing te genieten.’

De kastanjeboom op de nieuwe plek
De kastanjeboom op de nieuwe plek© John van der Tol

Lees ook: Plantenbeurs in trek bij buitenlanders: ‘Dit is de plek waar je moet zijn’