Feeds:
Berichten
Reacties
Bijzondere verhuizing: enorme kastanjeboom bungelt tussen hemel en aarde

Verhuizing oude Kastanjeboom

Een meer dan zeventig jaar oude kastanjeboom van zo’n veertien meter hoog en bijna veertig ton zwaar uit de grond halen, over een drukke verkeersader heen tillen en tientallen meters verderop herplanten. En dat allemaal op dezelfde dag. Een flinke operatie is maandag van start gegaan, vlak bij de Alphense Koningin Julianabrug.

De boom, die jarenlang naast de Salvatorikerk heeft gestaan, moet wijken voor een wooncomplex met zestig nieuwe appartementen. Datzelfde geldt voor het kerkgebouw aan de Ambonstraat dat binnenkort wordt gesloopt. ‘Maar het is zonde om die boom te kappen’, zegt Jan Bouter, directeur van projectontwikkelaar Bogor. ‘We dragen de natuur een warm hart toe. Ook al kost het ons heel veel geld.’

© John van der Tol

Volgens hem kost het verplaatsen van de kastanjeboom zeker tienduizenden euro’s. Serieus geld, noemt Bouter dat. ‘Het levert ons niets op. Financieel hadden we dit net zo lief vermeden, maar daar moet je niet naar kijken. Ons doel is om de boom te sparen. Een volwaardige, volwassen boom slopen is niet duurzaam. Dit gaat de natuur juist iets opleveren’, beweert Bouter.

© John van der Tol

Temperatuurverschil van vier à vijf graden

Die laatste opmerking onderschrijft bomenkenner Bernard Flier volledig. Hij is met zijn adviesbureau Tree-O-Logic gevraagd om de boom en het gebied eromheen grondig te analyseren. De uitkomst daarvan was een positief advies voor verplaatsing. ‘Een boom van deze leeftijd buffert heel veel water, vangt CO2 en fijnstof af en kan zorgen voor een temperatuurverschil van vier à vijf graden ten opzichte van een stenen omgeving’, somt Flier op.

© John van der Tol

In dit geval gaat het om een witte paardenkastanje. ‘Dat is een boomsoort die tot vrij grote hoogte kan uitgroeien. De boom in Alphen heeft een kroondiameter van ongeveer veertien meter en een stamdikte van rond de 70 tot 80 centimeter. Wat ook wel bijzonder is, is dat deze boomsoort onder druk staat door de kastanjebloedingsziekte. Maar dit exemplaar is in dermate goede conditie, dat hij nu aan zijn tweede leven gaat beginnen.’

In voorseizoen begonnen met voorbereidingen

Eigenlijk zelfs aan een derde leven, want uit Fliers onderzoek is gebleken dat de boom pakweg tien jaar terug als eens is verplaatst. Voor de verhuisoperatie wordt het verkeer omgeleid bij de kruising Prins Bernhardlaan/Willem de Zwijgerlaan. Zo kan de kastanjeboom tegen het normaal gesproken drukke verkeer in en via de middenberm worden verplaatst. De nieuwe bestemming ligt naast een ander appartementengebouw aan de Anna van Burenlaan.

© John van der Tol

‘Het is zeker een bijzonder project’, vindt Flier. ‘In principe kan er niets fout gaan, al kun je nooit alles helemaal uitsluiten. Wat je niet wil, is dat de kluit (aarde rondom de wortels, red.) uit elkaar valt. Die wil je compact houden. Daarom zijn we in het voorseizoen begonnen met de voorbereidingen en hebben we de kluit aan drie kanten losgegraven. Mijn werk zit er dus al grotendeels op, ik ga proberen zoveel mogelijk van de verplaatsing te genieten.’

De kastanjeboom op de nieuwe plek
De kastanjeboom op de nieuwe plek© John van der Tol

Lees ook: Plantenbeurs in trek bij buitenlanders: ‘Dit is de plek waar je moet zijn’

Bewoners Mient naar de rechter om bomenkap te voorkomen

De plannen van de gemeente om delen van de Mient opnieuw in te richten zijn bij een deel van de bewoners niet in goede aarde gevallen. De actiegroep Eerlijk Plan Mient probeert al langer een stokje te steken voor de bomenkap. Na een aantal tevergeefse pogingen stappen ze deze week naar de rechter. Volgens de gemeente is de bomenkap nodig omdat de riolering vervangen moet worden.

Volgens de actiegroep is het huidige plan onacceptabel omdat het zou leiden tot een kaalslag op het groenste stuk van de Mient. ‘Hier worden alle bomen gekapt waarna er vijftig procent minder straatbomen worden aangeplant.’

Ondertussen vermeldt de gemeente expliciet dat het aantal bomen in de wijk gelijk blijft. Bomen zouden inderdaad moeten worden gekapt, onder andere om het verouderde riool te kunnen vervangen en ruimte vrij te maken voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen, maar ‘voor elke boom die wordt weg gehaald plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk.’ Eerder zijn alle bezwaarschriften op inhoudelijke gronden afgewezen. Maar de bewoners laten het daar niet bij zitten en stappen dus naar de rechter om de bomenkap alsnog te voorkomen.

De bomen moeten plaatsmaken voor zeventig extra parkeerplekken, maar volgens de bewoners zijn die overbodig. ‘Nu staan er al dagelijks tientallen parkeerplekken leeg’, zeggen ze. De bewoners zijn een petitie gestart en dreigen met juridische stappen.

De extra parkeerplekken op de Mient zijn bedoeld om de parkeerproblemen in de Vruchtenbuurt op te lossen. Het is een oude belofte die de gemeente inlost. Een paar jaar geleden was het nog de bedoeling dat de parkeerplaatsen in de middenberm van de Laan van Meerdervoort zouden komen.

De bomenkap moet het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt oplossen. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op.

Vervolgens zijn samen met de Denktank Parkeerproblemen Vruchtenbuurt elders in de wijk mogelijkheden gevonden voor parkeerplaatsen, waaronder langs De Mient.

Voor dit plan moesten bijna tweehonderd bomen wijken. Maar de buurt kwam hiertegen met succes in verzet.

Buurtbewoners die tegenstander zijn van het kappen van bomen en extra parkeerplaatsen op de Mient hebben met een petitie flink wat steun opgehaald: ruim 2.200 ondertekenaars steunen het protest. “Wij hebben regelmatig mensen gesproken die de petitie getekend hebben.

En daarbij bleek dat heel veel mensen geen flauw idee hadden wat er nu echt speelt. Vooral de enorme kaalslag die er zal plaatsvinden om dit plan mogelijk te maken”, zegt buurtbewoner Bram Vreven in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De buurtbewoners protesteren al langer tegen de plannen.

Bewoners op de Mient zijn blij dat de bomen voorlopig blijven staan 

Op de Mient vandaag blije gezichten en slingers in de boom. De actiegroep is dolblij dat de gemeenteraad gisteravond het plan voor de kap van 158 bomen voorlopig van de baan schoof. ,,Het was afgelopen jaren elke keer weer een ontgoocheling.”

Wat een dag. Bram Vreven is er nog van aan het bijkomen. Woensdag kreeg de actievoerder van Eerlijk Plan Mient nog van de rechter te horen dat de bomen gekapt mochten worden. Een dag later veegde de Haagse gemeenteraad dat plan van tafel. De appgroep van Eerlijk Plan Mient ontplofte gisteravond. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is mient%2Bbomen.jpg

Uitstel plannen

De Mient mag niet worden aangepakt voordat de rechter ook uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure die door de bewoners is aangespannen. Dat betekent dat de herinrichting voorlopig nog niet kan beginnen. De gemeenteraad heeft donderdagavond laat ingestemd met een voorstel van GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst daartoe, aldus mediapartner Omroep West. Dit tegen de zin van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Hij wil wel snel de weg in de Vruchtenbuurt op de schop nemen.

Er dient zich een nieuw hoofdstuk aan in het dossier “Herinrichting Mient”. Kijk op www.eerlijkplanmient.nl voor meer details.

lees: Alternatief Eerlijk Plan Mient

lees: RIS305092 Vaststelling voorontwerp herinrichting Mient en omstreken

lees: RIS305092_Bijlage_1

lees: RIS305092_Bijlage_2

Zie ook: Verzet in Den Haag tegen Bomenkap De Mient – de nasleep

Zie ook: Verzet in Den Haag tegen Bomenkap De Mient

Zie ook: HSP bezwaar boomkap Haagse Laan van Meerdervoort

Herinrichting Mient weer uitgesteld: gemeenteraad wil rechter afwachten

Den HaagFM 08.10.2021 De Mient mag niet worden aangepakt voordat de rechter ook uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure die door de bewoners is aangespannen. Dat betekent dat de herinrichting voorlopig nog niet kan beginnen. De gemeenteraad heeft donderdagavond laat ingestemd met een voorstel van GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst daartoe, aldus mediapartner Omroep West. Dit tegen de zin van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Hij wil wel snel de weg in de Vruchtenbuurt op de schop nemen.

De Haagse Stadspartij en GroenLinks probeerden donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een spoedige herinrichting van de Mient te voorkomen. ‘Ik word echt chagrijnig van dit plan. We leggen parkeerplaatsen aan op een plek waar niemand woont en daar moeten we wel bomen voor kappen’, aldus raadslid Joris Wijsmuller (HSP). GroenLinks diende vervolgens een voorstel in om in ieder geval een door bewoners aangespannen bodemprocedure af te wachten. Dat kreeg brede steun, alleen VVD, CDA en D66 stemden tegen.

De wethouder verklaarde dat hij graag snel wil beginnen met de werkzaamheden omdat het riool onder de weg stamt uit 1927 en hoognodig moet worden vernieuwd. Hij ziet ook geen redenen om te wachten. De rechter bepaalde woensdag dat de kapvergunning niet wordt geschorst. Van Asten vindt dat die daarmee het signaal heeft gegeven dat de procedures correct zijn verlopen en dat het werk dus kan beginnen.

Al jaren discussie over plannen
Over de herinrichting van de Mient wordt al jaren gesproken. Volgens de gemeente moet de weg in de Vruchtenbuurt op de schop omdat dus het riool het niet lang meer houdt. Daarnaast is er nog een andere belangrijke reden. Tegelijk met de werkzaamheden worden nieuwe parkeerplekken voor de wijk aangelegd. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort extra parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op omdat hiervoor bijna tweehonderd bomen moesten wijken. Vervolgens werden samen met een denktank elders in de wijk mogelijkheden gevonden, waaronder langs de Mient.

Hier komen zeventig extra parkeerplekken. Maar dat gaat wel ten koste van 156 bomen. Volgens het stadsbestuur kunnen deze niet blijven staan omdat de meeste in slechte staat verkeren.

Buurtbewoners zijn tegen
Buurtbewoners, verenigd in het actiecomité Eerlijk Plan Mient, verzetten zich tegen de plannen. Volgens hen hoeven er niet zo veel parkeerplaatsen bij te komen omdat er nu dagelijks plekken leeg blijven. Ze trekken de cijfers over parkeerdruk die de gemeente gebruikt in twijfel. Ook zou volgens hen het riool vervangen kunnen worden zonder dat er bomen moeten verdwijnen. Het actiecomité haalde 2500 handtekeningen op tegen het plan.

Wijsmuller kwam tijdens het debat hard in aanvaring met wethouder Van Asten. Het raadslid verweet de wethouder dat hij niet alle informatie op de goede manier naar de raad had gestuurd. Hij diende daarom een motie van afkeuring in over de informatievoorziening. De wethouder reageerde geprikkeld. ‘Hier worden mij zaken voor de voeten gegooid die ik pertinent verwerp. De raad heeft alle stukken gekregen.’

Nog meer groen behouden
De motie van Wijsmuller haalde het niet. Die van De Vuyst wel. Volgens de wethouder zou het wachten op de afloop van de bodemprocedure zo maar een vertraging van twee jaar kunnen betekenen. Voor GroenLinks is dat reden tot blijdschap. Zeker ook omdat nog een voorstel werd aangenomen waarin staat dat de gemeente moet proberen nog meer groen te behouden. Daarbij gaat het om het deel van de Mient tussen de Laan van Eik en Duinen en Kornoeljestraat waar geen huizen staan en waar sportvelden liggen. Hier zouden aan de kant van de begraafplaats geen parkeerplaatsen meer moeten komen. In plaats daarvan zouden de bomen moeten blijven staan.

Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen

Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen© Omroep West

Bomen Haagse Mient nog niet geveld: gemeenteraad wil rechter afwachten

OmroepWest 08.10.2021 De Mient in Den Haag mag niet worden aangepakt voordat de rechter ook uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure die door de bewoners is aangespannen. Dat betekent dat de herinrichting voorlopig nog niet kan beginnen. De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond laat ingestemd met een voorstel van GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst daartoe. Dit tegen de zin van wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Hij wil wel snel de weg in de Vruchtenbuurt op de schop nemen.

De Haagse Stadspartij en GroenLinks probeerden donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een spoedige herinrichting van de Mient te voorkomen. ‘Ik word echt chagrijnig van dit plan. We leggen parkeerplaatsen aan op een plek waar niemand woont en daar moeten we wel bomen voor kappen’, aldus raadslid Joris Wijsmuller (HSP). GroenLinks diende vervolgens een voorstel in om in ieder geval een door bewoners aangespannen bodemprocedure af te wachten. Dat kreeg brede steun, alleen VVD, CDA en D66 stemden tegen.

De wethouder verklaarde dat hij graag snel wil beginnen met de werkzaamheden omdat het riool onder de weg stamt uit 1927 en hoognodig moet worden vernieuwd. Hij ziet ook geen redenen om te wachten. De rechter bepaalde woensdag dat de kapvergunning niet wordt geschorst. Van Asten vindt dat die daarmee het signaal heeft gegeven dat de procedures correct zijn verlopen en dat het werk dus kan beginnen.

Al jaren discussie over plannen

Over de herinrichting van de Mient wordt al jaren gesproken. Volgens de gemeente moet de weg in de Vruchtenbuurt op de schop omdat dus het riool het niet lang meer houdt. Daarnaast is er nog een andere belangrijke reden. Tegelijk met de werkzaamheden worden nieuwe parkeerplekken voor de wijk aangelegd. Aanvankelijk was het plan om langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort extra parkeerplekken aan te leggen, maar daar kwam een storm van kritiek op omdat hiervoor bijna tweehonderd bomen moesten wijken. Vervolgens werden samen met een denktank elders in de wijk mogelijkheden gevonden, waaronder langs de Mient.

Hier komen zeventig extra parkeerplekken. Maar dat gaat wel ten koste van 156 bomen. Volgens het stadsbestuur kunnen deze niet blijven staan omdat de meeste in slechte staat verkeren.

Buurtbewoners zijn tegen

Buurtbewoners, verenigd in het actiecomité Eerlijk Plan Mient, verzetten zich tegen de plannen. Volgens hen hoeven er niet zo veel parkeerplaatsen bij te komen omdat er nu dagelijks plekken leeg blijven. Ze trekken de cijfers over parkeerdruk die de gemeente gebruikt in twijfel. Ook zou volgens hen het riool vervangen kunnen worden zonder dat er bomen moeten verdwijnen. Het actiecomité haalde 2500 handtekeningen op tegen het plan.

Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen
Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen© Omroep West

Wijsmuller kwam tijdens het debat hard in aanvaring met wethouder Van Asten. Het raadslid verweet de wethouder dat hij niet alle informatie op de goede manier naar de raad had gestuurd. Hij diende daarom een motie van afkeuring in over de informatievoorziening. De wethouder reageerde geprikkeld. ‘Hier worden mij zaken voor de voeten gegooid die ik pertinent verwerp. De raad heeft alle stukken gekregen.’

Nog meer groen behouden

De motie van Wijsmuller haalde het niet. Die van De Vuyst wel. Volgens de wethouder zou het wachten op de afloop van de bodemprocedure zo maar een vertraging van twee jaar kunnen betekenen. Voor GroenLinks is dat reden tot blijdschap. Zeker ook omdat nog een voorstel werd aangenomen waarin staat dat de gemeente moet proberen nog meer groen te behouden.

Daarbij gaat het om het deel van de Mient tussen de Laan van Eik en Duinen en Kornoeljestraat waar geen huizen staan en waar sportvelden liggen. Hier zouden aan de kant van de begraafplaats geen parkeerplaatsen meer moeten komen. In plaats daarvan zouden de bomen moeten blijven staan.

Bewoners op de Mient zijn blij dat de bomen voorlopig blijven staan

Bewoners op de Mient zijn blij dat de bomen voorlopig blijven staan © Privé foto

Bomen blijven voorlopig op de Mient: dolblije actievoerders hangen de slingers op

AD 08.10.2021 Op de Mient vandaag blije gezichten en slingers in de boom. De actiegroep is dolblij dat de gemeenteraad gisteravond het plan voor de kap van 158 bomen voorlopig van de baan schoof. ,,Het was afgelopen jaren elke keer weer een ontgoocheling.”

Wat een dag. Bram Vreven is er nog van aan het bijkomen. Woensdag kreeg de actievoerder van Eerlijk Plan Mient nog van de rechter te horen dat de bomen gekapt mochten worden. Een dag later veegde de Haagse gemeenteraad dat plan van tafel. De appgroep van Eerlijk Plan Mient ontplofte gisteravond. 

Lees ook;

Politiek torpedeert plan van gemeente Den Haag: kap van 158 bomen op de Mient voorlopig van de baan
Actiegroep gehaast naar rechter om kap van 158 bomen: ‘Totaal onacceptabel’

We zijn in één dag van een zwaar dieptepunt naar een groot hoogtepunt gegaanBram Vreven, aldus Actievoerder Eerlijk Plan Mient.

Uitzinnig zijn de bewoners, vooral omdat ze het niet meer hadden verwacht. ,,Het was nagelbijten gisteren. Eerlijk gezegd, had ik alle hoop opgegeven. Het was afgelopen jaren elke keer weer een ontgoocheling”, zegt Vreven. Het geeft hem een hoop rust dat het plan voorlopig van de baan is. ,,Het geeft echt positieve energie. We zijn in één dag van een zwaar dieptepunt naar een groot hoogtepunt gegaan.”

Er komt nog een rechtszaak aan over wat er definitief met de herinrichtingsplannen op de Mient gaat gebeuren. Vreven denkt dat het nog maanden kan duren. ,,Misschien wel een jaar. Dat maakt het behoorlijk spannend.” 

Eerlijk

Het doel van de actiegroep is niet om de kap als geheel tegen te houden. Als een deel moet wijken voor de herinrichting, vindt Vreven dat acceptabel. ,,Het gaat erom dat er een eerlijk en begrijpelijk verhaal ligt. En dat er niet elke keer een andere uitleg is over waarom die bomen weg moeten.” 

Want dat is wat wethouder Van Asten elke keer doet, vindt de actiegroep. ,,Bij zijn beantwoording heb ik tegen het scherm staan roepen. Ik voel me als burger niet serieus genomen.” Vreven hoopt dat het besluit van gisteren aanleiding is voor een goed gesprek over de plannen.

De rechter oordeelde afgelopen woensdag nog dat de gemeente de bomen op de Mient mag kappen.

De rechter oordeelde afgelopen woensdag nog dat de gemeente de bomen op de Mient mag kappen. © AD

Politiek torpedeert plan van gemeente Den Haag: kap van 158 bomen op de Mient voorlopig van de baan

AD 08.10.2021 De omstreden kap van 158 iepen, essen en valse acasia’s op de Mient is voorlopig van de baan. Hoewel de rechter Den Haag afgelopen woensdag nog toestemming gaf om de kettingzaag in de bomen te zetten, floot de Haagse politiek tot verrassing van velen de gemeente gisteravond alsnog terug.

Den Haag moet nu eerst de hele juridische rechtsgang afwachten, voordat de iepen, essen en valse acasia’s aan de Mient eventueel gekapt kunnen worden. Sterker nog: een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil sowieso dat er minder bomen tegen de vlakte gaan dan nu is afgesproken. Op het gedeelte tussen de Laan van Eik en Duinen en de Kornieljestraat moeten bij de herinrichting van de Mient de bestaande bomen ontzien worden.

Lees ook:

Bomenkap op de Mient mag doorgaan, rechter wijst uitstel af: ‘Enorme domper’
Actiegroep gehaast naar rechter om kap van 158 bomen: ‘Totaal onacceptabel’

De bomenkap aan de Mient zou nodig zijn vanwege de vervanging van het riool en vanwege de aanleg van zeventig extra parkeerplekken om de autodruk in de Vruchtenbuurt verminderen. Maar de actiegroep Eerlijk Plan Mient vindt het plan ‘totaal onzinnig’. ,,We hebben hier al vijftig parkeerplekken die elke avond leegstaan‘’, stelde woordvoerder Christien Innikel.

De bewoners en natuurliefhebbers stapten naar de rechter om te voorkomen dat de gemeente de kettingzaal al eind deze maand in de bomen zou zetten. Afgelopen woensdag reageerde de actiegroep nog ontzet op het vonnis van de rechter.

Domper

,,Dit is voor ons een enorme domper”, zei Bram Vreven van Eerlijk Plan Mient. ,,Wat al jaren frustrerend is, is dat je hier als burger heel weinig tegen blijkt te kunnen doen. Maar we blijven strijden, we blijven doorgaan, al is het wel vermoeiend.‘’

En met resultaat, bleek gisteravond. Hoewel de gemeenteraad de herinrichting en de bomenkap aan de Mient allang had goedgekeurd, floot de politiek wethouder Robert van Asten onder leiding van GroenLinks en de HSP alsnog terug. 

De rechter oordeelt vandaag dat de gemeente de bomen op de Mient mag kappen.

Bomenkap op de Mient mag doorgaan, rechter wijst uitstel af: ‘Enorme domper’

AD 06.10.2021 De gemeente mag de 158 bomen op de Mient kappen voor de herinrichtingsplannen. Uitstel, waar bewoners van de Vruchtenbuurt om hadden gevraagd, wijst de rechter vandaag af.

Bewoners en natuurliefhebbers stapten naar de rechter om de kap van de 158 iepen, essen en valse acacia’s te voorkomen. Die zaak loopt nog, maar bewoners waren bang dat de gemeente in de tussentijd al de kettingzaag zou oppakken. De rechter oordeelt vandaag dat dat mag. 

Lees ook;

Actiegroep gehaast naar rechter om kap van 158 bomen: ‘Totaal onacceptabel’

De gemeente wil de bomen kappen vanwege de vervanging van het riool en de aanleg van zeventig extra parkeerplekken. Die laatste zijn nodig om de autodruk in de Vruchtenbuurt te verminderen. 

Frustre­rend dat je er als burger weinig tegen kunt doen, aldus Bram Vreven.

,,Dit is voor ons een enorme domper”, zegt Bram Vreven van de actiegroep Eerlijk Plan Mient. ,,Wat al jaren frustrerend is, is dat je hier als burger weinig tegen kunt doen.” Volgens Vreven ontbreekt bij de gemeente een goede onderbouwing voor de extra parkeerplekken. Wel geeft het stadsbestuur aan dat het onmogelijk is om de riolering te vervangen zonder het kappen van de bomen. 

De teleurstelling is te horen bij de bewoner. ,,Maar we blijven strijden. Morgen spreken we in bij de gemeenteraad. We gaan voor de volgende veldslag, maar het is wel vermoeiend”, aldus Vreven. 

Motie van afkeuring

HSP-raadslid Joris Wijsmuller is boos over hoe wethouder Van Asten hiermee omgaat. ,,We kunnen als gemeenteraad niet vertrouwen op de informatie die we krijgen. Deze is incompleet en er kloppen zaken niet. De riolering blijkt gewoon te kunnen blijven liggen.” Ook bij andere raadsleden proeft hij irritatie. Morgen dient hij een motie van afkeuring in. 

Als die niet voldoende wordt ondersteund, hoopt hij dat de gemeente in ieder geval wacht tot de uitspraak van de zaak die nog loopt. ,,En dat ze er niet meteen die kettingzaag in zetten.”

Bewoners Mient voor de rechter om bomenkap tegen te houden

Den HaagFM 30.09.2021 Enkele bewoners van de Mient staan vrijdag voor de rechter om de bomenkap in hun straat in Segbroek te voorkomen. De gemeente wil 156 bomen kappen, om het verouderde riool te kunnen vervangen en ruimte vrij te maken voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen.

De actiegroep Eerlijk Plan Mient probeert al langer een stokje te steken voor de bomenkap. Volgens de actiegroep is het huidige plan onacceptabel omdat het zou leiden tot een kaalslag op het groenste stuk van de Mient. ‘Hier worden alle bomen gekapt waarna er vijftig procent minder straatbomen worden aangeplant.’

De gemeente stelt dat het aantal bomen in de wijk gelijk blijft. ‘Voor elke boom die wordt weg gehaald plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk’, aldus de gemeente.

Eerder zijn alle bezwaarschriften op inhoudelijke gronden afgewezen. Maar de bewoners laten het daar niet bij zitten en staan vrijdag dus voor de rechter om de bomenkap alsnog te voorkomen.

De actiegroep tegen de bomenkap langs de Mient stapt nu naar de rechter.
De actiegroep tegen de bomenkap langs de Mient stapt nu naar de rechter. © AD

Actiegroep gehaast naar rechter om kap van 158 bomen: ‘Totaal onacceptabel’

AD 13.09.2021 Actiegroep Eerlijk Plan Mient heeft haast. De bewoners en natuurliefhebbers stappen naar de rechter om de kap van 158 iepen, essen en valse acacia’s te stoppen.  Vanaf eind deze maand wil de gemeente langs de Mient de kettingzaag gaan hanteren. ,,Maar deze kaalslag is totaal onzinnig en onacceptabel’.

De kap langs de Mient zou nodig zijn vanwege de vervanging van het riool en de aanleg van zeventig extra parkeerplekken die er komen om de autodruk in de Vruchtenbuurt te verminderen.  ,,Een totaal onzinnig plan’’, zegt Christien Innikel van de Actiegroep over de ruimte voor extra blik. ,,We hebben hier vijftig parkeerplekken die nu al elke avond leegstaan.”

En met de vellen van 158 bomen verliest de ‘prachtige, groene straat’, haar bijzonder karakter, zo meent de actievoerster. ,,Met dit ondoordachte plan dreigt er langs de hele Mient een complete bomenrij te verdwijnen. Dat is onacceptabel.’’

Maar niet iedereen is het eens met haar beschrijving van de bomenpracht. De Haagse politiek ging akkoord met het plan: ,,Het zijn scharminkels’’, verzuchtte Peter Grinwis van de ChristenUnie vorig jaar over de bomen. ,,Verlos ze uit hun lijden. Die sprietjes zijn veertig jaar geleden geplant. Als ze er dan nog zo uitzien, dan is er iets niet pluis.’’

Mankementen

Dat vind ook de natuurclub AVN Den Haag. Bij een controle constateert de vereniging dat veel van de iepen, essen en valse acasia’s bij De Mient mankementen vertonen die op termijn problemen gaan veroorzaken. Maar volgens Clara Viseer van de Haagse Bomenstichting is maar een heel klein percentage van de bomen er slecht aan toe.’’

De actiegroep stapt dus  naar de rechter, ook al omdat ze de steun van de Haagse buurt meent te hebben. Een petitie voor het behoud van de 158 bomen werd 2000 keer ondertekend.  

Landschapspark Pasgeld ziet het licht

De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland, KNNV afd. Den Haag en de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland hebben het Landschapspark Pasgeld ontwikkeld. Dit plan geeft een volwaardige invulling aan het laatste stukje open groen tussen Delft en Rijswijk binnen de realiteit van vandaag én morgen: een plan voor alle inwoners van Rijswijk en omstreken.

This image has an empty alt attribute; its file name is pasgeld.jpg

In dit plan worden thema’s als klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen verenigd. Een plan waarvan de gemeente Rijswijk heeft toegezegd het als serieuze planvariant te zullen overwegen.

Het landschapspark Pasgeld verenigt het Wilhelminapark, het Elsenburgerbos en Pasgeld West en Pasgeld Oost tot een volwaardig gebied.

Pasgeld is een belangrijk gebied voor Rijswijk. Het is een groene long, een noodzakelijke buffer, historisch uniek en ecologisch bijzonder. De komende jaren bouwt Rijswijk duizenden huizen voor tienduizenden nieuwe bewoners. Niet alleen de druk op Rijswijk, maar ook op Pasgeld wordt gigantisch. Daarbovenop wil men het nu nog open groene gebied, dicht verstedelijken.

This image has an empty alt attribute; its file name is Pasgeld.jpg

De klimaatverandering, met de onlangs nog voelbare enorme wateroverlast dwingt ons echter de ogen niet langer meer te sluiten: verdere verstening mag niet ten koste gaan van een leefbare toekomt. Dichte bebouwing van Pasgeld, het laagste stuk van Rijswijk, laat de emmer straks letterlijk overlopen! Daarom is een daadwerkelijk integrale visie hard nodig.

Lees ook;

De strijd om de Drassige Driehoek: bewoners en milieuclubs knokken voor laatste stuk groen
Bewoners opnieuw naar rechter om Drassige Driehoek te redden van bouwgeweld: ‘De beuk moet erin’

Wat is en doet Pasgeld Natuurlijk?

De werkgroep Pasgeld Natuurlijk vertegenwoordigt de bewoners in het streven naar het behoud en verbetering van een Open en Groen Pasgeld. Partners hierbij zijn Natuurlijk Delfland en KNNV afd. Den Haag.

De werkgroep Pasgeld Natuurlijk is een onderdeel van Contactgroep Rijswijk Zuid.

meer: pasgeld rijswijk – Bing

Zie: Megafotoshoot moet gemeente Rijswijk overtuigen van groen in plaats van bouwen in natuurgebied Pasgeld

Zie ook: Integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld” Rijswijk Buiten

Zie: Integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld” Rijswijk Buiten

Natuurorganisaties hebben een alternatief plan gemaakt voor Pasgeld en het Wilhelminapark in Rijswijk

Natuurorganisaties hebben een alternatief plan gemaakt voor Pasgeld en het Wilhelminapark in Rijswijk© ANP

Natuurorganisaties komen met alternatief voor woningbouw in groengebied Rijswijk

OmroepWest  23.08.2021 Diverse natuurorganisaties hebben een alternatief plan gepresenteerd voor Pasgeld, een groen gebied tussen Rijswijk en Delft. De gemeente Rijswijk wil hier tweeduizend woningen bouwen. Volgens Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, is dat niet meer van deze tijd. ‘We hebben met corona kunnen zien hoe belangrijk het is om de natuur dichtbij huis te hebben.’

De gemeente Rijswijk is al lang bezig met het ontwikkelen van plannen voor het natuurgebied, een driehoek tussen het Wilheminapark, het Elsenburgerbos en de Vliet. In 2011 werd een nieuw bestemmingsplan aangenomen voor het westelijke gedeelte van het gebied, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor woningbouw. Voor Pasgeld-Oost moeten er nog plannen worden gemaakt, maar ook hier wil de gemeente woningen bouwen.

Volgens de gemeente is het bouwen onontkoombaar, vanwege de woningnood van het moment. Van Poelgeest is hier absoluut niet mee eens. ‘Dit is klinkklare onzin. In het plan van de gemeente staan woningen in het dure segment gepland. Dat zijn dus geen huizen voor mensen die nu geen woning hebben. Er is misschien een vraagnood omdat er niet voldoende woningen zijn, maar woningnood is echt zo’n onzin.’

Belangrijk natuur dichtbij te hebben

Volgens de natuurorganisaties heeft de afgelopen periode laten zien hoe belangrijk de natuur is. ‘Het gaat ook om het welzijn van mensen. Met corona hebben we gemerkt hoe belangrijk het is er om er even uit te kunnen. Hoe belangrijk het is de natuur dichtbij te hebben. Maar ook voor de natuur is het gebied belangrijk. Het is de natuurlijke verbinding tussen Den Haag, Westland en Delft’, legt Van Poelgeest in West Wordt Wakker uit.

Met het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos om de hoek ligt Pasgeld middenin het groen. Maar volgens Van Poelgeest mag dat geen reden zijn om Pasgeld vol te bouwen. ‘Je moet het hele gebied integraal aanpakken, want het is een uniek stukje groen. Vandaar dat wij een plan hebben gemaakt voor het hele gebied.’

Een serieus alternatief

In dat plan is wel plek voor woningbouw, alleen niet zoveel als de gemeente graag zou willen. ‘De bijnaam van het gebied is de Drassige Driehoek. Het is het laagste punt van Rijswijk en mensen die er wonen klagen nu bij regen al over wateroverlast. Is het dan verstandig om daar zo uitgebreid te gaan bouwen? De gemeente wil tweeduizend woningen in het gebied. In ons plan hebben we er daarom vijfhonderd van gemaakt.’

De natuurorganisaties hebben over het alternatieve plan al gesprekken gehad met de gemeente Rijswijk. ‘Ze hebben gezegd dat ze het plan mee gaan nemen als serieus alternatief. Dat vinden wij een mooie uitspraak.’

De gemeente Rijswijk kon niet inhoudelijk reageren.

Lees ook:

Gemeente Rijswijk gaat zelf huizen bouwen voor middeninkomens 

Een nieuw plan voor Landschapspark Pasgeld tussen Rijswijk en Delft.
Een nieuw plan voor Landschapspark Pasgeld tussen Rijswijk en Delft. © Natuurlijk Delfland

Plan voor nieuw park in laatste stukje groen tussen Delft en Rijswijk

AD 20.08.2021 Vossen, hermelijnen en vleermuizen komen nu nog voor in het natuurgebied Pasgeld tussen Rijswijk en Delft. Blijft dat zo of zet de gemeente Rijswijk toch de plannen door om er overal nieuwe huizen te bouwen? Als het aan bewoners en natuurorganisaties ligt niet. Zij hebben nu een plan ingediend voor een invulling van het laatste stuk groen tussen Rijswijk en Delft: Landschapspark Pasgeld. 

,,We verenigen in dit plan klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen”, onthult voorzitter Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. De bewoners,  verenigd in de werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland, KNNV afdeling Den Haag en de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland hebben het Landschapspark Pasgeld ontwikkeld. De gemeente Rijswijk heeft al toegezegd het als ‘serieuze planvariant’ te zullen overwegen.

Lees ook;

De strijd om de Drassige Driehoek: bewoners en milieuclubs knokken voor laatste stuk groen
Bewoners opnieuw naar rechter om Drassige Driehoek te redden van bouwgeweld: ‘De beuk moet erin’

Het park, zo legt Van Poelgeest uit, verenigt het Wilhelminapark, het Elsenburgerbos, Pasgeld West en Pasgeld Oost tot ‘een volwaardig gebied’. ,,Je praat hier over een groene long op de grens van Rijswijk en Delft, een belangrijk gebied voor Rijswijk en Delft.” 

Drassige driehoek

Van Poelgeest geeft aan dat Rijswijk de komende jaren duizenden huizen laat bouwen. Niet alleen de druk op Rijswijk, maar ook op Pasgeld wordt ‘gigantisch’. Daarbovenop wil men het nu nog open groene gebied, dicht verstedelijken, zo stelt hij.

Eerder waren er al demonstraties van bewoners en natuurorganisaties in het gebied, om te benadrukken dat hier natuur moet blijven. Daarvoor stapten ze zelfs al naar de rechter. Met succes, want de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwen van woningen in het gebied moesten worden stilgelegd.  Nader onderzoek naar onder meer de ecologische functie van Pasgeld moet nu bepalen of de bouw alsnog mag doorgaan.

Pasgeld staat in de volksmond bekend als ‘de Drassige Driehoek’. En dat heeft alles te maken met het feit dat er in dit laag gelegen gebied veel zompige grond is met veel slootjes. Volgens de natuurorganisaties komt er een veelvoud aan diersoorten voor: onder andere vossen, hermelijnen, kieviten en vleermuizen. 

Landschapspark Pasgeld ziet het licht

GR 18.08.2021 De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland, KNNV afd. Den Haag en de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland hebben het Landschapspark Pasgeld ontwikkeld. Dit plan geeft een volwaardige invulling aan het laatste stukje open groen tussen Delft en Rijswijk binnen de realiteit van vandaag én morgen: een plan voor alle inwoners van Rijswijk en omstreken.

Rijswijk – In dit plan worden thema’s als klimaat, natuur, biodiversiteit, recreatie, mobiliteit én wonen verenigd. Een plan waarvan de gemeente Rijswijk heeft toegezegd het als serieuze planvariant te zullen overwegen.

Het landschapspark Pasgeld verenigt het Wilhelminapark, het Elsenburgerbos en Pasgeld West en Pasgeld Oost tot een volwaardig gebied.

Pasgeld is een belangrijk gebied voor Rijswijk. Het is een groene long, een noodzakelijke buffer, historisch uniek en ecologisch bijzonder. De komende jaren bouwt Rijswijk duizenden huizen voor tienduizenden nieuwe bewoners. Niet alleen de druk op Rijswijk, maar ook op Pasgeld wordt gigantisch. Daarbovenop wil men het nu nog open groene gebied, dicht verstedelijken.

De klimaatverandering, met de onlangs nog voelbare enorme wateroverlast dwingt ons echter de ogen niet langer meer te sluiten: verdere verstening mag niet ten koste gaan van een leefbare toekomt. Dichte bebouwing van Pasgeld, het laagste stuk van Rijswijk, laat de emmer straks letterlijk overlopen! Daarom is een daadwerkelijk integrale visie hard nodig.

Wat is en doet Pasgeld Natuurlijk?

De werkgroep Pasgeld Natuurlijk vertegenwoordigt de bewoners in het streven naar het behoud en verbetering van een Open en Groen Pasgeld. Partners hierbij zijn Natuurlijk Delfland en KNNV afd. Den Haag.

De werkgroep Pasgeld Natuurlijk is een onderdeel van Contactgroep Rijswijk Zuid.

25 juni 2021 segmenten Nieuwsbrief Bomennieuwsbrief Beste lezer,Den Haag mag nog veel groener. Gelukkig zijn er veel initiatieven en acties die voor meer planten en bomen in de stad zorgen. Tijdens de netwerkbijeenkomst Groen in Den Haag op 24 juni werd de campagne Bomen voor Den Haag gelanceerd, waarbij we 1.000 bomen weggeven. Meer blad voor de stad krijgt vorm! In deze nieuwsbrief ook aandacht voor de bomendokters en handige helpers zoals lieveheersbeestjes en vogels. Veel leesplezier!Is er bomennieuws waar wij in de volgende editie aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar hethaagsegroen@denhaag.nl.Den Haag deelt 1.000 bomen uitDe gemeente Den Haag plant de komende jaren bomen bij en deelt ook 1.000 bomen uit aan bewoners. Want alleen samen kunnen we de stad mooier en groener maken! Lees hier over de actie en waar u zich kunt aanmelden voor een gratis boom.Lees verder  ›Uitnodiging wandeling Scheveningse Bosjes 10 juliIn maart dit jaar werd het nieuwe beheerplan voor de Scheveningse Bosjes vastgesteld. Met goed beheer wordt het bos gezonder en mooier en komt er meer variatie in planten, bomen, vogels en insecten. De voorbereidingen voor het uitvoeren van het beheerplan zijn inmiddels gestart. De gemeente organiseert op 10 juli wandelingen om bewoners te informeren over de plannen en vragen te beantwoorden.Lees verder  ›Bomendokters op pad: Vaccin voor 8.100 iepenNet als mensen kunnen ook bomen ziek worden. Om dat te voorkomen krijgen 8.100 iepen in onze stad jaarlijks de ‘griepprik’. Het speciale vaccin moet de bomen beschermen tegen de beruchte iepziekte. Boomverzorgers zetten in mei de eerste prik. Ze gaan de komende tijd met het vaccin op pad.Lees verder  ›Boom vol bladluis: ‘Toprestaurant voor lieveheersbeestjesEen plakkerig tafeltje op het terras. Heel vervelend! Vooral in lindebomen zit heel veel bladluis. Hun poep kan overlast veroorzaken. Daarom bestrijden we de luizen met hun natuurlijke vijand: lieveheersbeestjes. ‘Een boom vol bladluizen is een toprestaurant voor lieveheersbeestjes.’Lees verder  ›Bodem in de stad vraagt om nieuwe boomsoortenDe stad en het klimaat veranderen. Hadden stadsbomen in Den Haag 100 jaar geleden nog weinig te duchten van een verdichte bodem, nu is dat wel anders. Die verdichting vraagt om Haagse nieuwkomers: nieuwe boomsoorten. Zoals de iep met de mooie naam Ulmus ‘New Horizon’.Lees verder  ›Lekkere snack! Vogels helpen ons in strijd tegen eikenprocessierupsOh jee, de eikenprocessierups is er weer. De haartjes kunnen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen. Om de rupsenpopulatie zo laag mogelijk te houden zet de gemeente natuurlijke helpers in zoals kool- en pimpelmezen en boomlopers en -kruipers. Voor hen is de rups een geliefde snack.Lees verder  ›Sjaak Bral: ‘Een cadeau om in de stad door het bos te fietsen’In de rubriek ‘Het favoriete groen van…’ vragen we bekende en minder bekende stadsgenoten naar hun lievelingsplek in de Haagse stadsnatuur. Deze keer: cabaretier, columnist en vooral Hagenees Sjaak Bral. Zijn favoriete plek: het oerbos(je) in het Haagse Bos. Het werd een boeiende zoektocht.Lees verder  ›Laat de roofvogels maar komen! Extra nesten voor de boomvalkLaat de roofvogels maar komen! Den Haag is er klaar voor. In vijf bomen, verspreid door de stad, zijn op grote hoogte nieuwe roofvogelnesten geplaatst. De bedreigde boomvalken zijn nu onderweg uit Afrika. Na hun tocht komen de graag geziene gasten in een gespreid nestje terecht voor hun broedseizoen.Lees verder  ›http://www.hethaagsegroen.nlOp http://www.hethaagsegroen.nl leest u alles over het groen in Den Haag en de Haagse stadsnatuur.Hoe houden we het groen, hoe krijgen we het groener en wat kunt u zelf doen in onze mooie, groene stad achter de duinen?Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste verhalen en laatste ontwikkelingen in het groen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Het Haagse Groen.Aanmelden nieuwsbriefKrijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan voor de nieuwsbrief ‘Bomen voor de toekomst’ via de website! In deze nieuwsbrief ›Den Haag deelt 1.000 bomen uit  ›Uitnodiging wandeling Scheveningse Bosjes 10 juli  ›Bomendokters op pad: Vaccin voor 8.100 iepen  ›Boom vol bladluis: ‘Toprestaurant voor lieveheersbeestjes  ›Bodem in de stad vraagt om nieuwe boomsoorten  ›Lekkere snack! Vogels helpen ons in strijd tegen eikenprocessierups  ›Sjaak Bral: ‘Een cadeau om in de stad door het bos te fietsen’  ›Laat de roofvogels maar komen! Extra nesten voor de boomvalk  ›www.hethaagsegroen.nl  ›Aanmelden nieuwsbrief ColofonDeze nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de Haagse bomen wordt gemaakt door de gemeente Den Haag. Heb je een vraag over bomen, een opmerking of een idee? Stuur een e-mail.
In de Binckhorst (zie foto), het centrum  en het gebied tussen de drie grote Haagse NS-stations wil het stadsbestuur  de normen voor openbaar groen halveren. Van 16 vierkante meter gebruiksgroen per woning naar 8.

In de Binckhorst (zie foto), het centrum en het gebied tussen de drie grote Haagse NS-stations wil het stadsbestuur de normen voor openbaar groen halveren. Van 16 vierkante meter gebruiksgroen per woning naar 8. © Daniella van Bergen

Groeistad Den Haag wil minder openbaar groen per inwoner: ‘Een heel slecht idee’

AD 02.06.2021 Den Haag gaat in het centrum, tussen de drie grote NS-stations en in de Binckhorst voor veel minder openbaar groen per inwoner investeren. Tot ontzetting  van natuurverenigingen en actiegroepen:  ‘Wat een slecht idee’.  

Bij de vele nieuwbouwplannen in Den Haag kan het een stuk minder met de bomen en de parkjes dan we gewend zijn, vindt het stadsbestuur. Het wil de normen voor het openbare groen in het stedelijke centrumgebied dan ook halveren: van 16 vierkante meter per woning naar acht. Ook voor water hoeft er veel minder ruimte gereserveerd worden: geen zes maar drie vierkante meter per woning.

Lees ook;

Zeventig procent Haagse tuinen betegeld: ‘Mensen eisen parken in buurt, maar hebben zelf stenen tuinen’
Den Haag gaat nog verder de lucht in: alle hoogterecords sneuvelen door vijf nieuwe torens

Centrumwij­ken als Rivieren­buurt en de Schilders­wijk zijn heel versteend en bij heel warm weer hebben de inwoners last van hitte­stress. Die is in Den Haag erger dan in ander steden, aldus Christine Sijbesma , Vrienden van Den Haag.

Een heel slecht idee, vindt de vereniging Vrienden van Den Haag die zich inzet voor het behoud van de leefbaarheid en de karakteristieke waarden van de stad. ,,Wij vrezen dat we het straks met het groen allemaal minder wordt’, zegt Christine Sijbesma van de vereniging. ,,De kansen voor openbaar groen in de stad worden slechter, terwijl  de behoefte aan groen door het groeiend aantal inwoners in Den Haag alleen maar groter wordt. 

Hittestress

Dat is niet alleen onwenselijk voor de natuurbeleving. Openbaar groen is zoveel meer dan dat, stelt Sijbesma. De nieuwe groennormen raken direct het welzijn van de inwoners van Den Haag  en het klimaat in de stad. Ze kunnen door de lokale politiek dan ook maar het best worden afgeschoten, vinden ze bij de Vereniging de Vrienden van Den Haag.  

,,Centrumwijken als Rivierenbuurt en de Schilderswijk zijn heel versteend en bij heel warm weer hebben de inwoners last van hittestress. Die is in Den Haag erger dan in ander steden. Bomen, planten en struiken helpen daartegen. We hebben het  groen hard nodig om de leefbaarheid  op peil te houden om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te verkleinen’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Ook de de AVN, de Haagse Vereniging voor Natuurbescherming, loopt te hoop tegen het plan. Natuurlijk, Den Haag moet binnenstedelijk tienduizenden woningen bouwen om de bevolkingsgroei bij te benen en de ergste woningnood te lenigen. En ja, ruimte is schaars in de stad. Maar de nieuwe normen voor groen zijn toch echt veel te zwak, meent secretaris Caroline de Jong. ,,Ze hebben Den Haag vergeleken met Amsterdam, maar wij willen geen Amsterdamse normen.‘’

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte) benadrukt dat  er  ‘per saldo ’groen bijkomt in de Haagse gebieden waar zoveel gebouwd gaat worden. Alleen wordt het  per huishouden een stuk minder vanwege de hoge woontorens die op stapel staan.   

Egeltjes

De criticasters  zijn niet overtuigd Zij vinden ook dat ellende met het openbare groen niet ophoudt bij de gehalveerde normen. Het Haagse stadsbestuur praat ook graag over dubbelgebruik van ruimte bij nieuwe stadsontwikkeling. 

En zo kan het gebeuren dat een stuk ingetekend groen in de plannen voor Den Haag Zuidwest een garage met een grasdak blijkt te zijn. ,,Dat heeft natuurlijk heel erg weinig te maken met natuurgroen,’ met kwaliteitsgroen’, zegt Caroline de Jong van de AVN: ,,Daar kunnen natuurlijk geen egeltjes komen, daar loopt ook geen pad naartoe.‘’ 

Iedereen wil meer bomen in Den Haag, maar waar en wie betaalt het onderhoud?

Niet alleen meer bomen in Den Haag , maar ook meer exemplaren die rustig hun oude dag kunnen slijten zonder dat de kettingzaag er vroegtijdig aan te pas komt. En misschien een heel nieuw bos in de Vlietzone. Den Haag moet groener. De ambitie voor meer natuur in Den Haag is er wel. 

Zeker als Hagenaars straks ook nog eens een gratis boom kunnen krijgen van de gemeente. Dat voorstel deed Arjen Kapteijns, raadslid namens GroenLinks. Niet alleen voor huiseigenaren met een eigen tuin, maar ook voor huurders en wooncorporaties.  En dat laatste vinden veel raadsleden van belang. Ze willen niet dat de bomen ‘gekaapt’ worden door de assertieve bewoners van de buurten waar iedereen een eigen voor- en achtertuin heeft. ,,Het is belangrijk dat de bomen ook naar kwetsbare wijken kunnen gaan, naar mensen in huurwoningen”,  merkte Joris Wijsmuller van de HSP op. Een voorstel van PvdA-raadslid Janneke Holman om de meest versteende wijken, zoals Schilderswijk en Transvaal voorrang te geven, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. 

Arjen Kapteijns (L) en wethouder Hilbert Bredemeijer bij de bomen aan de Hekkelaan met uitzicht op de Haagse Skyline.

Misgrijpen

Het GroenLinks-plan kan ook op steun rekenen van verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemijer (Buitenruimte) Hij maakt zich overigens geen zorgen dat sommige groepen misgrijpen: ,,Het betreft een open-eindregeling. Als er meer aanvragen komen, komt er meer geld.”

Bredemeijers eigen Nota stadsbomen lag gisteren ook voor bij de gemeenteraad. Ook daarin wordt gesproken over meer groen. Het college wil over tien jaar 5 procent meer ‘kroonoppervlak’ in de stad, oftewel meer groen door meer bomen en bomen groter te laten groeien. Hoewel iedereen dat wil, blijkt de uitvoering niet eenvoudig. Het is moeilijk ruimte te vinden om nieuwe bomen te planten.  De gemeente wil het liefst nieuwe exemplaren poten als een boom vervolgens ook de ruimte heeft om te groeien. Die plekken zijn beperkt en daarom moeten bestaande plekken voor bomen ook verbeterd worden.

Ter illustratie.

Ter illustratie. © GUUS SCHOONEWILLE

Verder wordt gekeken naar de middenbermen van wegen in de stad. Den Haag kent al een aantal straten waar de rijstroken door gras, bomen, of bosjes worden gescheiden, zoals de Lozerlaan, de De La Reyweg of de Meppelweg. Dit zou in de toekomst voor meer lanen moeten gelden en daarvoor moeten dan parkeerplaatsen wijken. De wethouder denkt aan onder meer de Beeklaan en de Regentesselaan waar de kasseienstroken tussen de rijbanen weggehaald moeten worden om bijvoorbeeld gras en bomen de ruimte te geven. De gemeente denkt dat dit in de toekomst mogelijk is door de ‘mobiliteitstransitie’, zoals deelscooters en -auto’s en snellere openbaar vervoer-lijnen. 

Andere plannen zijn een mogelijk nieuw aan te planten bos in de Vlietzone en ‘groene parels’, waar de boom centraal staat. ‘De plek voor een nieuwe groene parel zien we als een speciale plek waar bomen ongestoord kunnen groeien om zo oud en zo groot mogelijk te worden’. De postzegelboom op het Noordeinde is daar een voorbeeld van. De gemeente mikt uiteindelijk op 24 van die parels, waar bomen tot monumentale exemplaren kunnen uitgroeien. Daarnaast werd een PvdA-motie aangenomen om de kansen voor boomvlonders te onderzoeken. Daarmee kunnen parkeerplaatsen tijdelijk voor een stukje groen worden verruild, zoals dat bij fietsvlonders gebeurt met fietsenstallingen.

Financiële kant

Maar dan is er nog de financiële kant van het verhaal. Niet alleen de aanschaf van een boom kost geld, ook voor het onderhoud is jaarlijks een pot geld nodig. En daar schort het aan. Voor een deel van de kosten is geld uit een extra ‘groenpotje’, van 2,5 miljoen. Maar voor het onderhoud van de natuur is dat niet voldoende. Afgelopen jaar kon met het beheerbudget 78 procent van het benodigde groenonderhoud worden bekostigd. Dat betekent onder meer dat er minder vaak wordt gesnoeid dan de bedoeling is en dat er nauwelijks extra voedingsstoffen gegeven kan worden. Voor dat onderhoud moet nog geld gevonden worden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Buurttuin%2BValkenbos%2BCopernicuslaan%2BFahrenheitstraat.jpg

Gwénaël Hugon is een van de buurtbewoners die Buurttuin De Groene Zon hebben opgezet. © BART MAAT

Wat lange tijd een onbenut stukje stad was, is omgetoverd tot een groene buurttuin in spe

Wat lange tijd een onbenut stukje stad was, is de afgelopen tijd omgetoverd tot een groene buurttuin in spe. De meeste planten en gewassen in Buurttuin De Groene Zon moeten nog tot wasdom komen, maar het belooft een hoop goeds. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

De Groene Zon ligt op de hoek van de Copernicuslaan en de Fahrenheitstraat in het Haagse Valkenboskwartier. Het is een initiatief van en voor buurtbewoners en werd opgezet door onder anderen Gwénaël Hugon.

,,De buurt kon nog wel wat groen gebruiken. Ik ben zelf opgegroeid op het Franse platteland, en ik miste de natuur. Het leuke vind ik dat ik op deze manier op kleine schaal iets kan betekenen. Het is educatief en zorgt voor verbinding. Met de natuur, maar ook op sociaal vlak.”

AD 24.02.2021

Boom gratis op te halen

Alle Hagenaars kunnen dit jaar en volgend jaar een gratis boom krijgen van de gemeente. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bedoeling is dat er op die manier veel meer groen bij komt op grond die geen eigendom is van de stad.

Het idee komt uit de koker van GroenLinks. “Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland”, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns tegen Omroep West. “Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.”

PH 03.03.2021

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag voert daarmee een initiatiefvoorstel van GroenLinks uit. ‘Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland’, zegt fractieleider Arjen Kapteijns. ‘Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.’

De gemeente hoopt dat niet alleen mensen uit wijken waar al veel groen is bomen aanvragen, maar ook juist bewoners van meer versteende wijken als Escamp, Laak en de gebieden rond het centrum.

Met het initiatief wil de gemeente niet alleen de gemeentelijke grond groener maken, maar ook de tuin van particulieren. Ook scholen kunnen een boom aanvragen. Het is de bedoeling dat de nieuwe aanplant in het najaar wordt geleverd, meldt Omroep West.

Cadeautje van de gemeente: iedere Hagenaar krijgt een boom

Den HaagFM 23.02.2021 Alle Hagenaars kunnen dit jaar en volgend jaar een gratis boom krijgen van de gemeente. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bedoeling is dat er op die manier veel meer groen bij komt op grond die geen eigendom is van de stad. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag voert daarmee een initiatiefvoorstel van GroenLinks uit. ‘Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland’, zegt fractieleider Arjen Kapteijns. ‘Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.’

Hij diende het voorstel om de stad bomen te laten uitdelen al twee jaar geleden in. Het idee erachter is dat de gemeente Den Haag bekend staat om het groene karakter, maar dat er ook wijken zijn waar dat veel minder het geval is. Bovendien is Den Haag een van de meest dichtstbevolkte steden van ons land en komen er nog eens heel veel mensen bij.

Tijd voor meer groen dus, vindt hij. Maar dat blijkt lastig omdat er nauwelijks geschikte plekken zijn. Dat komt omdat de gemeente eigenaar is van ‘slechts’ de helft van de grond in de stad. En in of op die grond is vaak niet al te veel ruimte meer. ‘In de meeste wijken wordt de openbare ruimte opgeslokt door parkeerplaatsen, stoepen en ondergrondse afvalcontainers. En dan is het onder de grond vaak ook nog een drukte van jewelste met riolering, kabels en leidingen die een ogenschijnlijk mooie plaats voor een boom toch ongeschikt maakt’, staat in het voorstel van de partij.

Bomen op particuliere grond hebben vaak meer ruimte

Vandaar het plan om buiten de grond van de gemeente op zoek te gaan naar goede plekken voor bomen. Daar komen de particulieren, bedrijven en verenigingen in beeld. Kapteijns: ‘Een voordeel van het planten van bomen op particuliere grond kan zijn dat bomen hier vaak meer ruimte hebben en iets verder van wegen of bebouwing afstaan waardoor zij beter kunnen groeien en langer blijven leven.’

Den Haag telt nu ongeveer 120.000 stadsbomen. Het idee van wethouder Bredemeijer is dat er de komende twee jaar 600 per jaar bij kunnen komen Kapteijns is iets optimistischer en gaat uit van duizend. ‘Dat moet ook haalbaar zijn.’ Hoe bewoners precies een boom kunnen gaan aanvragen, wordt later bekend gemaakt. De bedoeling is in ieder geval dat ze gratis worden thuisbezorgd.

Extra inspanning

Kapteijns hoopt dat vooral in de meest versteende wijken van onze stad zoals Escamp, Laak en rond het centrum veel bomen aangevraagd gaan worden. ‘Meer bomen en groen is juist daar hard nodig, dus ik verwacht van het college een extra inspanning om juist iedereen in deze wijken te bereiken.’

Bewoners Den Haag krijgen gratis boom in strijd tegen verstening

NOS 23.02.2021 Inwoners van Den Haag kunnen dit jaar een gratis boom aanvragen bij de gemeente. Het idee is dat er daardoor niet alleen groen bij komt op gemeentelijke grond, maar ook op grond van particulieren, wat de verstening van de stad tegengaat. Den Haag volgt daarmee initiatieven in andere plaatsen in Nederland.

Den Haag telt nu ongeveer 120.000 stadsbomen. De komende jaren komen er 600 tot 1000 per jaar bij op grond van inwoners. De bomen worden in het najaar uitgedeeld. De bedoeling is dat ze gratis worden thuisbezorgd. Ook scholen kunnen een boom aanvragen.

Het idee komt uit de koker van GroenLinks. “Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland”, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns tegen Omroep West. “Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.”

De gemeente hoopt dat niet alleen mensen uit wijken waar al veel groen is bomen aanvragen, maar ook juist bewoners van meer versteende wijken als Escamp, Laak en de gebieden rond het centrum.

Riolering en afvalcontainers

Ook de gemeente zelf gaat de komende jaren meer bomen planten. De nieuwe bomen worden neergezet op plekken waar weinig ondergrondse containers of rioleringen zijn. Zo krijgen de wortels genoeg ruimte om te groeien. Op die manier moeten de bomen meer schaduw leveren, meer regenwater opvangen en plek bieden aan insecten en vogels.

Er worden veel verschillende soorten geplant. Dat voorkomt dat bomen elkaar bij ziektes snel infecteren en er een hele rij moet worden gekapt.

BEKIJK OOK;

Inwoners Den Haag mogen gratis boom aanvragen om stad groener te maken

NU 23.02.2021 Inwoners van Den Haag mogen het komende jaar een gratis boom aanvragen bij de gemeente. De gemeente wil de verstening van de hofstad tegengaan en heeft daarom dit plan van GroenLinks geadopteerd.

Met het initiatief wil de gemeente niet alleen de gemeentelijke grond groener maken, maar ook de tuin van particulieren. Ook scholen kunnen een boom aanvragen. Het is de bedoeling dat de nieuwe aanplant in het najaar wordt geleverd, meldt Omroep West.

Den Haag staat te boek als een van de versteendste en een van de dichtst bevolkte steden van Nederland. De stad telt nu 120.000 stadsbomen. Het is de bedoeling dat er voortaan jaarlijks tussen zeshonderd en duizend exemplaren bij komen.

“Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad, waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen”, aldus fractieleider Arjen Kapteijns van GroenLinks. Zo kunnen bomen helpen regenwater op te vangen en bieden zij plek aan insecten en vogels die de biodiversiteit in stand houden.

De gemeente hoopt vooral bewoners van gebieden met weinig groen, zoals Escamp, Laak of het centrum, te kunnen bewegen een boom aan te vragen. Het idee van GroenLinks lag twee jaar op de plank.

Lees meer over: Den Haag Klimaat Binnenland

Cadeautje van de gemeente: iedere Hagenaar krijgt een boom

OmroepWest 22.02.2021 Alle Hagenaars kunnen dit jaar en volgend jaar een gratis boom krijgen van de gemeente. De bedoeling is dat er op die manier veel meer groen bij komt op grond die geen eigendom is van de stad. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag voert daarmee een initiatiefvoorstel van GroenLinks uit. ‘Den Haag is een van de meest versteende gemeenten van Nederland’, zegt fractieleider Arjen Kapteijns. ‘Het is goed dat we zo kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad waar we de effecten van klimaatverandering beter kunnen opvangen.’

Hij diende het voorstel om de stad bomen te laten uitdelen al twee jaar geleden in. Het idee erachter is dat de gemeente Den Haag bekend staat om het groene karakter, maar dat er ook wijken zijn waar dat veel minder het geval is. Bovendien is Den Haag een van de meest dichtstbevolkte steden van ons land en komen er nog eens heel veel mensen bij.

Tijd voor meer groen dus, vindt hij. Maar dat blijkt lastig omdat er nauwelijks geschikte plekken zijn. Dat komt omdat de gemeente eigenaar is van ‘slechts’ de helft van de grond in de stad. En in of op die grond is vaak niet al te veel ruimte meer. ‘In de meeste wijken wordt de openbare ruimte opgeslokt door parkeerplaatsen, stoepen en ondergrondse afvalcontainers. En dan is het onder de grond vaak ook nog een drukte van jewelste met riolering, kabels en leidingen die een ogenschijnlijk mooie plaats voor een boom toch ongeschikt maakt’, staat in het voorstel van de partij.

Bomen op particuliere grond hebben vaak meer ruimte

Vandaar het plan om buiten de grond van de gemeente op zoek te gaan naar goede plekken voor bomen. Daar komen de particulieren, bedrijven en verenigingen in beeld. Kapteijns: ‘Een voordeel van het planten van bomen op particuliere grond kan zijn dat bomen hier vaak meer ruimte hebben en iets verder van wegen of bebouwing afstaan waardoor zij beter kunnen groeien en langer blijven leven.’

Den Haag telt nu ongeveer 120.000 stadsbomen. Het idee van wethouder Bredemeijer is dat er de komende twee jaar 600 per jaar bij kunnen komen Kapteijns is iets optimistischer en gaat uit van duizend. ‘Dat moet ook haalbaar zijn.’ Hoe bewoners precies een boom kunnen gaan aanvragen, wordt later bekend gemaakt. De bedoeling is in ieder geval dat ze gratis worden thuisbezorgd.

Extra inspanning

Kapteijns hoopt dat vooral in de meest versteende wijken van onze stad zoals Escamp, Laak en rond het centrum veel bomen aangevraagd gaan worden. ‘Meer bomen en groen is juist daar hard nodig, dus ik verwacht van het college een extra inspanning om juist iedereen in deze wijken te bereiken.’

Meer over dit onderwerp: BOMEN ARJEN KAPTEIJNS HILBERT BREDEMEIJER

19.11.2020

pasgeld rijswijk – Bing Integrale gebiedsontwikkeling natuurgebied “Pasgeld” Rijswijk Buiten

Behoud het groen tussen Den Haag & Delft; behoud Pasgeld. Zeg NEE tegen bebouwing. (avaaz.org)

Pasgeld is een prachtig stukje natuur. Eén van de weinige plekken waar je nog in alle rust kan genieten van groene ruimte en een uniek stukje flora en fauna. De Coronacrisis heeft meer dan ooit aangetoond, dat deze groene ruimte essentieel is voor ons welzijn.  

Terwijl de groei van nieuwbouwwoningen in Rijswijk al ruim boven het gemiddelde ligt, en omringende kantorenterreinen met grote leegstand kampen, willen projectontwikkelaars ook Pasgeld volbouwen. De schade die hierdoor zou worden aangericht aan biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, klimaat én historie, is onomkeerbaar.

Een leefbare toekomst staat op het spel, van jou en mij, maar ook die van onze kinderen. 

Daarom steun ik de Werkgroep Pasgeld om samen met gemeente, provincie en alle belanghebbende partijen het groen historisch gebied Pasgeld te behouden en verder te ontwikkelen.

Ik zeg NEE tegen bebouwing in Pasgeld.

Initiatief van: Werkgroep Pasgeld (pasgeldnatuurlijk@gmail.com)

Op 28 november 2019 vond er voor bewoners een informatieavond plaats over de ontwikkelingen in RijswijkBuiten en Pasgeld. Meer informatie over deze informatieavond kunt u teruglezen in dit bericht.

Tijdens deze bijeenkomst op 28 november is aangegeven dat de volgende informatieavond voor bewoners zou plaatsvinden op maandag 16 maart 2020. In afstemming met de Contactgroep Rijswijk Zuid is besloten de informatieavond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Op de hoogte blijven

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de Contactgroep Rijswijk Zuid. Via de website van RijswijkBuiten kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in RijswijkBuiten. Bovendien kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RijswijkBuiten.

Update bewonersavond Pasgeld

Op donderdag 28 november 2019 heeft er voor bewoners van Pasgeld een tweede informatieavond plaatsgevonden over de ontwikkelingen in RijswijkBuiten en Pasgeld. Tijdens de avond is een toelichting gegeven op het Masterplan Rijswijk Zuid uit 2009, de huidige stand van zaken en de komende onderzoeken en planuitwerking in Pasgeld (oost en west). Ook heeft de Contactgroep Rijswijk Zuid zich voorgesteld en een toelichting gegeven op de speerpunten die zij in de wijk hebben opgehaald.

De bronafbeelding bekijken

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat de focus ligt op het uitwerken van de in het masterplan aangewezen woongebieden. De TNO-locatie en het zogenaamde slagenlandschap zijn geen onderdeel van die uitwerking. Voor de TNO-locatie geldt dat nog niet vaststaat dat deze locatie binnen afzienbare tijd voor ontwikkeling in aanmerking komt.

Tijdens de bijeenkomsten is er input opgehaald over met name de verkeersveiligheid, parkeren en het belang van groen en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Tijdens de vervolgbijeenkomst op 16 maart 2020, gaan wij daar dieper op in en informeren wij u over het vervolg.

Presentatie

De presentatie van 28 november 2019 kunt u downloaden op deze pagina. De tekeningen in de presentatie hebben een voorlopig karakter, de definitieve uitwerking kan dan ook afwijken. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de getoonde tekeningen.

Op de hoogte blijven

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente en de Contactgroep Rijswijk Zuid. Tijdens de bijeenkomst op 28 november is aangegeven dat de volgende informatieavond voor bewoners zou plaatsvinden op maandag 16 maart 2020. In afstemming met de Contactgroep Rijswijk Zuid is besloten de informatieavond te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment. Bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Via de website van RijswijkBuiten kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in RijswijkBuiten. Bovendien kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RijswijkBuiten.

Vragen

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in Pasgeld? Vragen kunt u stellen via communicatierijswijkbuiten@rijswijk.nl.

Meer:

Voorzitter Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland: “Bouwplannen voor Pasgeld-oost moeten definitief de la in.” Foto: Emile Verdegaal

Woningbouw dreigt voor Pasgeld-oost (grootrijswijk.nl)

16.12.2020 ‘Behoud dit stuk kostbare groen!’. De Werkgroep Pasgeld plaatste borden met deze tekst aan de randen van Pasgeld-oost, het natuurgebied achter het Elsenburgerbos. De werkgroep strijdt al jaren voor behoud en vindt steeds meer medestanders aan haar zijde. De noodkreet kwam ook Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, ter ore. “Wij gaan de werkgroep helpen en onze kennis en netwerk inzetten voor het behoud van dit unieke stukje Rijswijk.”

Bewoonster Elly Koole en lid van de Werkgroep Pasgeld trok vorige week nog eens aan de bel. “De verstedelijking rukt op in RijswijkBuiten. De wijk Sion veranderde in 10 jaar tijd van tuindersgebied naar woonwijk. Inmiddels verplaatsen de bouwactiviteiten zich naar de wijk ’t Haantje.

Als we de plannen moeten geloven wordt ook hierna Pasgeld-west (tussen Lange Kleiweg en het spoor) volledig bebouwd gevolgd door Pasgeld-oost (tussen Vliet, TNO en Lange Kleiweg). De schade is onomkeerbaar. Bouwen in dit laatste gebied gaat ten koste van biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie. Een onredelijk hoge prijs om uiteindelijk aan maar een heel klein deel van de totale woningopgave te kunnen voldoen.”

Als actief natuurliefhebber en -beschermer deelt Geert van Poelgeest de zorgen van de Werkgroep, om te beginnen over het verlies aan biodiversiteit. “Planten- en dierensoorten verdwijnen in een rap tempo als gevolg van menselijke activiteiten. De hoofdredenen zijn divers, maar veranderingen in landgebruik, bijvoorbeeld door verstedelijking, staat met stip op nummer één. Terecht werkt het Europarlement aan wettelijk bindende doelstellingen op globaal maar ook op lokaal niveau. Het behoud en het herstel van biodiversiteit in ons land is een niet meer te negeren factor geworden.”

“Werk aan de winkel”, benadrukt Van Poelgeest, “ook in Rijswijk. Het masterplan voor Rijswijk-zuid is inmiddels 10 jaar oud. De uitgangspunten zijn sindsdien ingrijpend veranderd. Specifiek voor Rijswijk pleiten wij er voor nog eens kritisch naar de waarde van een gebied als Pasgeld-oost te kijken als voor de biodiversiteit zo noodzakelijke groenblauwe buffer. Het behoud van Pasgeld-oost als groengebied is in onze optiek de meest ideale en goedkope en misschien ook wel de enige mogelijke oplossing voor dit vraagstuk.”

Bouwplannen voor Pasgeld-oost zijn overigens niet nieuw. Ruim twintig jaar geleden werden de hier gevestigde kassenbedrijven al ontmanteld voor woningbouw. Die ontwikkeling werd abrupt gestopt na de vuurwerkbrand in Enschede. De plofcirkel van het munitiedepot van TNO Rijswijk werd verruimd.

Maar die beperking vervalt binnenkort, reden de bouwplannen weer af te stoffen. Als het aan Geert van Poelgeest ligt, blijven deze plannen definitief in de la. “Pasgeld is een prachtig stukje natuur midden in de Randstad. We moeten af van de vanzelfsprekendheid dat hier gebouwd moet worden. Laten we dit gebied omarmen en behouden voor de toekomst.”

‘Bouwen in dit gebied vergt een onredelijk hoge prijs’

Het slagenlandschap aanpalend aan Pasgeld-Oost (Foto: Mark Wit)

GroenLinks roept op: bouw Rijswijk niet vol! (grootrijswijk.nl)

GR 01.12.2020 Rijswijk is momenteel één van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De nieuwste plannen van het college om ook Pasgeld-Oost vol te bouwen, zijn bij GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens GroenLinks zijn leefbaarheid en woongenot belangrijker dan het realiseren van zoveel mogelijk woningen en opbrengsten.

De woningnood is hoog en daarom is het goed dat er woningen gebouwd worden. Maar wat GroenLinks betreft zijn er grenzen. “het college is alleen maar bezig met de financiële positie van de gemeente, maar je krijgt maar één keer de kans om een wijk goed neer te zetten” aldus GroenLinks-raadslid Mark Wit. Voor een fijne ruimtelijke wijk met veel groen, goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, ontmoetingsplekken en voldoende onderwijsplekken moet je aan de start de juiste keuzes maken.

“We moeten leren van Sion (Rijswijk Buiten), waar een tekort aan onderwijsplekken is, geen voorzieningen zijn en het lang heeft geduurd voordat er één busverbinding voor de hele wijk is gekomen”. Afgelopen jaar werden er bijna 600 woningen in Rijswijk Buiten opgeleverd. Het college is van plan om ook Pasgeld-Oost (gelegen tussen de Lange Kleiweg en het Schiekanaal) vol te bouwen.

De keuze die het college nu maakt is wat GroenLinks betreft teveel gedreven door aantallen woningen en financiële opbrengsten. Pasgeld-Oost geldt als een groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Dit gebied vol bouwen gaat ten koste van biodiversiteit, luchtkwaliteit, leefbaarheid en historie. GroenLinks roept daarom het college op om woongenot voorop te stellen en Pasgeld-Oost niet vol te bouwen, maar ruimte te houden voor groen!

Wethouder Keus (gemeente Rijswijk) en Corné Bok (Waal) met een impressie van Hoflanen fase 1.  (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Samenwerkingsovereenkomst nieuwe duurzame woonwijk Hoflanen Parkrijk (grootrijswijk.nl)

GR 20.11.2020 De gemeente Rijswijk en Ontwikkelcombinatie Waal en Roosdom Tijhuis hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van 87 duurzame woningen in nieuwbouwproject Hoflanen in RijswijkBuiten. Namens de gemeente Rijswijk ondertekende Wethouder Jeffrey Keus (RijswijkBuiten) de samenwerkingsovereenkomst.

De verkoop en bouw van project Hoflanen is verdeeld over twee fasen. De eerste fase bestaat uit 52 woningen, waarvan 32 royale eengezinswoningen en 20 compacte beneden- en bovenwoningen voor starters en senioren. In de tweede fase worden 35 eengezinswoningen gerealiseerd.

Hoflanen ligt in het groene deelgebied Parkrijk. Het aangrenzende Wilhelminapark vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp van dit deelgebied. Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige stadspark. De lange lanen en knusse hofjes met de daaraan gelegen woningen vormen het verlengde van het park.

Parkrijk is volop in ontwikkeling, en met de ontwikkeling van de wijk worden ook voorzieningen gerealiseerd, zoals een supermarkt, een gezondheidscentrum, een school met kinderopvang en een gymzaal. Het kleinschalige bedrijventerrein aan de zuidkant van de wijk biedt ruimte voor bedrijven en werkgelegenheid.

Wethouder Keus: “De diversiteit aan woningen maakt Hoflanen voor iedereen aantrekkelijk. De realisatie van beneden-bovenwoningen voor starters en senioren is uniek in RijswijkBuiten. Met dit woningtype wordt invulling gegeven aan de grote behoefte aan betaalbare woningen”.

RijswijkBuiten, een moderne duurzame woonwijk voor de 21e eeuw

Met de ontwikkeling van de nieuwe duurzame woonwijk, gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft, is het voorheen zo kenmerkende glastuinbouwgebied Sion en deels ’t Haantje getransformeerd tot een nieuw stadsdeel van Rijswijk. In 2013 werd de eerste paal geslagen en is gestart met de ontwikkeling van de wijk. Verdeeld over de deelgebieden SionParkrijk en Pasgeld worden tot 2026 ruim 3500 nieuwe duurzame woningen gerealiseerd.

Alle woningen, en zo ook de woningen in Hoflanen, worden in lijn met de in toekomst geldende duurzaamheidsnormen, zonder gasaansluiting, gebouwd en hebben een hoge energieprestatie. Ook bij de inrichting van het openbaar gebied is toekomstbestendig, met aandacht voor klimaatadaptatie,, diversiteit in groen, aandacht voor natuurlijke materialen en waterdoorlatendheid.

Door de sloten in het gebied te verbreden kan het Slagenlandschap behouden blijven.  (Foto: Aangeleverd gemeente Rijswijk )

‘We bouwen niet alles in Rijswijk vol’ (grootrijswijk.nl)

GR 18.11.2020 Het slagenlandschap Pasgeld aan de rand van Rijswijk is een uniek gebied. Toch was het lange tijd onzeker of dit ook zo kon blijven. Er waren plannen om het gebied te bestemmen voor woningbouw of kleinschalige industrie. Daarnaast wilde Rijkswaterstaat het gebied gebruiken als waterberging. Door samenspraak tussen de betrokken partijen kan het gebied toch als cultuurhistorisch landschap behouden blijven. En daar zijn alle partijen tevreden over.

Een slagenlandschap is een landschap waarbij de verkaveling volgends een bepaald patroon heeft plaatsgehad. Vanuit een lijnvormige basis, bijvoorbeeld een weg of oever werden in het verleden lange, evenwijdige percelen in het landschap aangelegd. . “We zijn natuurlijk erg trots op zo’n uniek stukje cultuurhistorisch landschap”, vertelt wethouder Armand Van de Laar. “Tegelijkertijd is het gebied Pasgeld volop in ontwikkeling en lagen er verschillende scenario’s om het gebied anders te bestemmen.

Het is een van de laatste vrije stukjes in Rijswijk die nog gebruikt zouden kunnen worden. Het stuk stond dan ook enorm onder druk voor tal van vraagstukken.” Een van de plannen was om in het gebied een grote waterberging uit te graven als compensatie voor de verbreding van de A4. Dat zou een aantasting van de structuur van het eeuwenoude landschap inhouden en geen enkele waarde toevoegen aan het gebied.

Veel bewoners van Pasgeld gaven dan ook aan dat ze dit niet zagen zitten. “Het mooie is dat Rijkswaterstaat goed naar deze bewoners heeft geluisterd”, vervolgt de wethouder. “Daar ben ik erg tevreden over. Samen met het Hoogheemraadschap en de gemeente zijn zij op zoek gegaan naar een alternatief en een andere oplossing voor dat water.”

Die werd gevonden door de huidige sloten te verbreden op een dusdanige manier dat je natuurlijke oevers krijgt en zelfs natuur toevoegt. “Daar ben ik erg blij mee”, vertelt Van de Laar enthousiast. “Zo ontstaat er nog meer ruimte voor planten en dieren die van veld en water houden zoals de Lepelaar, Waterspitsmuis, Dodaars, Slobeend en Wintertaling. Ook bieden de nieuwe oevers ruimte voor allerlei amfibieën. Hoe mooi is dat? We bouwen niet alles in Rijswijk vol, er is ook ruimte voor natuur.”

De heren Kraan en Jansen zijn lid van werkgroep Pasveld van bewonersvereniging Rijswijk Zuid. Een organisatie die al sinds 1974 de belangen van bewoners in dit deel van Rijswijk vertegenwoordigt. “Als bewonersorganisatie hebben we een signaalfunctie”, legt Kraan uit. “Doordat wij de belangen van verschillende partijen over elkaar kunnen leggen, kwam dit traject in een stroomversnelling.

De gemeente heeft een aantal voorstellen met Rijkswaterstaat uitgewerkt en aan ons voorgelegd. Eerlijk is eerlijk; we hadden het het liefst nog anders gezien, maar de plannen die er nu liggen zijn wat ons betreft het beste alternatief. We zijn er trots op dat we, door als bewoners zienswijzen in te dienen, dit los hebben kunnen maken.”

‘Meer ruimte voor planten en dieren’

Initiatiefnemer Wilbert van Bijlert (rechts op de foto) gaf een groepje belangstellingen een voorproefje van zijn leerzame buurtwandeling. Foto: Emile Verdegaal

Pasgeld trots op eigen buurtwandeling (grootrijswijk.nl)

GR 16.09.2020 Wie Delft verlaat via de Kolenhavenbrug (voorheen Calvé-bruggetje), komt Rijswijk via de buurten Pasgeld en Elsenburg binnen. Dit driehoekige gebied tussen de Lange Kleiweg en de Vliet telt (nu nog) 500 woningen en loopt door tot de A4. Met haar historische buitenplaatsen, tuinderijen en mooie weidelandschappen herbergen de twee buurten een bijzondere geschiedenis.

Om iedereen hiermee kennis te kunnen laten maken is de wandeling Elsenburg en Pasgeld samengesteld. Afgelopen zaterdag tijdens de Open Monumentendag werd deze officieel geopend door de Rijswijkse cultuurwethouder Johanna Besteman.

Initiatiefnemer van de wandeling is buurtbewoner Wilbert van Bijlert. “Ik heb mij de afgelopen jaren in de geschiedenis van Pasgeld, Elsenburg en ‘t Haantje verdiept en hierover een aantal artikelen geschreven in ons buurtblad De Drassige Driehoek. Het verhaal is echter niet alleen voor buurtbewoners interessant. Met deze wandeling hopen wij nu ook andere belangstellenden te bereiken en te vertellen over het boeiende verleden van deze mooie buurt.”

De wandeling is opgenomen in de gratis app ‘Rondje Rijswijk’ van de Historische Vereniging Rijswijk. HVR-secretaris Wim Dammers was dan ook bij de opening aanwezig en complimenteerde de makers met het prachtige resultaat. “Een welkome aanvulling op de andere wandelingen en fietstochten in onze gemeente. De wandeling Elsenburg en Pasgeld telt 26 stops waar telkens een stukje geschiedenis wordt verhaald. Schitterende foto’s maken het verhaal compleet.”

Trots is ook secretaris Michelle Ruymbeke van De Drassige Driehoek. “De wandeling is mede samengesteld op basis van de gedetailleerde inbreng van oudere buurtbewoners, van wie sommigen al hun hele leven hier wonen. Hun herinneringen geven een extra dimensie aan het verhaal over deze buurt. Liefhebbers hoeven overigens niet tot het voorjaar te wachten, ook in de herfst is het hier heerlijk genieten van de prachtige natuur.”

Voor wethouder Johanna Besteman stond al snel vast dat deze nieuwe wandeling naadloos aansluit bij het thema ‘Leermonumenten’ van de Open Monumentendag. “De wandeling voert langs Rijswijkse plekken die ons veel kunnen leren uit de Rijswijkse culturele historie. Het initiatief is ook een bewijs van de grote betrokkenheid die deze buurt nog altijd eigen is. Ik wil alle bewoners die aan de samenstelling hebben meegewerkt bedanken dat zij ons dit leerzame inkijkje in hun buurt hebben gegund.”

‘Rondje Rijswijk’ is te downloaden via Google Play en de App Store. De wandeling is voor jong en oud en start bij Herberg Vlietzigt aan het Jaagpad 7 in Rijswijk. De 3 kilometer lange tocht duurt ca. 1 uur. “Maar”, waarschuwt Wilbert van Bijlert, “dan moet u tijdens het wandelen niet toevallig een van de (oudere) buurtbewoners tegenkomen. Want die zal immers graag de tijd nemen u nog veel meer te vertellen over de rijke geschiedenis van dit unieke stukje Rijswijk.”

Boeiend verhaal gebaseerd op herinneringen buurtbewoners, aldus Ferry de Gaal.

Watertoren (Wim Dammers)

De Historische Vereniging Rijswijk organiseert de Pasgeldwandeling: deze bestrijkt het mooie gebied tussen het Elsenburgerbos en ‘t Haantje.

HVR stadswandelingen (grootrijswijk.nl)

Wandelen door Rijswijk met HVR stadswandelingen (grootrijswijk.nl)

Zo krijgt Escamp 350 bomen, Segbroek 118 en in Ypenburg 162.

“De ploegen planten zo’n 24 bomen per dag. Een klus waarbij je je spierballen nodig hebt. Schop in de grond en gaan!”

Zo worden er 1.500 nieuwe bomen geplant in Den Haag

IdB 30.11.2020 Het Haagse Groenbedrijf heeft er zijn handen vol aan: het plantseizoen. Er worden maar liefst 1.500 nieuwe bomen in de stad geplant. “Een bijna militaire operatie”, zegt Marco van het Groencentrum. Hij speurde naar de mooiste bomen voor Den Haag en vond ze bij kwekerijen door het land.

PH 02.12.2020

Het Haagse Groen volgt hem en brengt verslag uit van het project: 

In alle vroegte arriveert bij het Groencentrum aan de Kwekerijweg de vrachtwagen met in de laadbak: heel veel bomen. De ene dag komt de vrachtwagen uit Glimmen in Groningen, de andere dag uit Boxtel in Brabant. Marco van Tol en Maurice Godee van het Groencentrum stropen de mouwen op en laden de jonge bomen uit, waarna ze verder over Den Haag verdeeld kunnen worden.

PH 02.12.2020

De mooiste bomen

De bomen die de Haagse grond ingaan, komen uit het hele land. Ze zijn de afgelopen maanden zorgvuldig door Marco uitgezocht. Als coördinator van het Groencentrum koopt hij namens Den Haag al het groen in: van plantenbakken tot struiken en bomen. Hij speurt naar de mooiste bomen en bezoekt daarvoor diverse kwekerijen in alle uithoeken van het land.

De jonge bomen liggen klaar om over de stad verdeeld te worden. Foto Het Haagse Groen

“Ik ga er kijken, want ik wil weten waar de bomen vandaan komen. Ik zoek de beste kwaliteit voor de laagste prijs en let daarbij ook op de opbouw van het wortelgestel, de stam en de takken. Het totaalplaatje moet goed zijn”, zegt Marco. Hij kocht dit jaar weer prachtige bomen in, onder meer gewone en zwarte els, krentenboompjes, amberbomen, knotbomen en iepen.

Ziek maakt plaats voor gezond

Elke boom die in Den Haag vanwege ziekte, dood of veiligheid moet worden gekapt, wordt in het plantseizoen (van november tot april) vervangen voor een nieuwe gezonde boom. Het gaat in totaal om 1.500 bomen: 700 gaan voor de kerst al de grond in; 800 daarna. “Het plantseizoen kijkt iedereen naar uit. Het is leuk en dankbaar werk, maar wel een grote klus.”

Nadat Marco de bomen heeft uitgezocht, de bestellingen heeft gedaan en bomen heeft ontvangen, gaan de ploegen van het Groenbedrijf op pad. Ze rijden door de stad met een kaart met daarop de plekken voor nieuwe bomen. Zo krijgt Escamp 350 bomen, Segbroek 118 en in Ypenburg 162. “De ploegen planten zo’n 24 bomen per dag. Een klus waarbij je je spierballen nodig hebt. Schop in de grond en gaan!”, zegt Marco.

Wortelen

Het najaar is de beste tijd om bomen te planten. De bodem is dan nog voldoende warm om wortels te laten groeien en is er voldoende vocht in de grond aanwezig. Om de nieuwe bomen zo goed mogelijk te laten wortelen op hun nieuwe plek, wachten de collega’s bij het Groenbedrijf eerst tot de bomen in ‘rust’ zijn gegaan en hun bladeren hebben verloren. Zo kan de boom al zijn energie richten op de wortelgroei. “Door de klimaatverandering duurt dit zogenaamde afrijpen’ van bomen steeds iets langer waardoor ze pas medio november kunnen starten.

In alle vroegte arriveert bij het Groencentrum aan de Kwekerijweg de vrachtwagen met in de laadbak heel veel bomen. Foto Het Haagse Groen

De bomen gaan vervolgens pas de grond in als de nol (overgebleven stam) is verwijderd en de groeiplaats is verbeterd met een nieuwe lading verse grond. “Elke boom komt in een gespreid bedje van Haags bomenzand te staan. Dit is een speciaal op maat gemaakt voedingsrijk mengel waardoor we de kans van slagen vergroten. Naast de nieuwe boom zetten we twee kastanjepalen met een bepaalde kleur zodat de waterwagens in het voorjaar weten welke bomen ze extra water moeten geven”, zegt Marco. De kleur van de paal dit jaar is blauw.